Et regneark program har for mange, meg selv inkludert, blitt helt uungåelig når det kommer til regnskaps og økonomiarbeid. Men har du litt økonomisk sans…