Statsbudsjettet 2020

statsbudsjettet 2020De fleste enkeltpersonforetak og småbedrifter vil ikke merke de store endringene i statsbudsjettet for 2020, men enkelte punkter kan det likevel være verdt å få med seg. Sjekk det mest relevante for småforetak her.

Nils Lavik for jithomassen.no

Årets statsbudsjett har ikke de store endringene for småbedrifter sammenlignet med fjorårets, siden skatter, avgifter, rapporteringsplikter og fradragsforhold stort sett forblir uendret.

Men noe kan det være nyttig å merke seg, her er det viktigste:

  • 350-kronersgrensen fjernes. At avgiftsfritaket på småhandling fra utlandet forsvinner, vil føre til økt etterspørsel etter innenlandske produkter i denne kategorien. Dette vil naturligvis også komme små aktører i Norge som driver med varehandel til gode.
  • Både skatt på alminnelig inntekt og selskapsskatten holdes på 22 prosent. Også trinnskatten forblir som den var, selv om innslagspunktet økes litt.
  • Ingen endring i trygdeavgiften, hverken for nærings- eller lønnsinntekt

SkatteFunn-prosjektet får 150 millioner mer å rutte med. Samtidig var regjeringen misfornøyd med deler av ordningen, siden kontroller fra 2019 ifølge tidligere finansminister Siv Jensen avdekket alt fra slurv med dokumentasjon til direkte juks. Derfor skjerpes kontrollene.

  • Fradragssatsene i lønnsinntekt blir økt med 3,6 prosent. Satsen for reise mellom arbeid og hjem endres ikke, men den nedre grensen går opp fra 22 700,- til 23 100,-.
  • For å finansiere fjerning av lisensavgiften til NRK, blir personfradraget lønnsjustert.
  • Veibruksavgiften på drivstoff går noe ned. Engangsavgiften på varebiler (grønne skilter) endres ikke

MVA-satsene holdes uforandret. Merk likevel at det foregår en politisk debatt om det skal være én eller flere satser. Dette kan få konsekvenser hvis den nye trepartiregjeringen går av i løpet av året, siden flere partier i opposisjonen har slike endringer i de alternative budsjettene deres

  • Opsjonsskatteordningen for oppstartsselskaper blir styrket. Maksimal opsjonsfordel dobles, fra 500.000 til en million. Maksimalt antall ansatte økes fra 10 til 12, noe som gjør at flere småselskaper kan benytte ordningen.

– Disse utvidelsene vil gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskap å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten, sier finansminister Siv Jensen.

  • Innovasjon Norges innovasjonslåneordning øker med 200 millioner
  • Skatteoppkrevingen flyttes fra 1.juni 2020 fra kommunene til Skatteetaten. Hensikten er at skatte- og avgiftsforvaltningen skal få en helhetlig og naturlig samling i én etat, og vil ifølge regjeringen medføre at innkrevingen blir mer effektiv og enklere for næringslivet å forholde seg til
Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar