Spørsmål fra leserne (9)

Hvordan fyller jeg ut årsregnskapet i Altinn? Hvor fører jeg for mye betalt skatt og aga? Burde jeg mva-registrere utleie av leiligheter? Kan jeg investere i fond fra mitt ENK? Hvordan registrerer jeg fjorårets kiosk-salg?

Jeg får en del spørsmål fra lesere av jithomassen.no og mange ganger spør de om noe som jeg er helt sikker på at flere av dere lurer på eller kan ha nytte av å lese. Derfor samler jeg noen av spørsmålene og publiserer de på nettsiden (anonymisert).

Denne runden av leserspørsmål som er innom følgende temaer:

  • Hvordan fyller jeg ut årsregnskapet i Altinn?
  • Hvordan registrerer jeg for mye betalt skatt og aga?
  • Burde jeg mva-registrere utleie av leiligheter?
  • Kan jeg investere i fond gjennom enkeltpersonforetak?
  • Hvordan registrerer jeg fjorårets kiosk-salg?

Utfylling av årsregnskap i Altinn

Spørsmål:

Jeg kom på at det er ikke mulig å bare lege til årsresultat og balanse som filvedlegg, månn må gjør det i Altinn Skjema RR-002-U.  Men det skjemaet har ikke vanlig Norsk Standardkontoplan for å sette inn beløpene på.

For eksempel for Driftsresultat så er det bare fem forskjele felter: Varekostnad, Lønnskostnad, “Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler”, “Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler”, og “Annen driftskostnad”.

Er det noe hjelp til hvilken kontoer skal hvor?  For eksempel, skal utgifter under 71 “Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.” føres under “Annen driftskostnad”?  Hva skal mann lege i det venstre feltet?

Utfylling av årsregnskap

Takk for noen hjelp!

Svar:

Det stemmer at flere kostnader havner inn under Annen Driftskostnad i årsregnskapet, dette er en ganske stor sekkepost hva angår årsregnskap og det er riktig at reisekostnader også skal dit. Om du mener det lille, venstre feltet, så tror jeg det skal være for notehenvisninger, litt vanskelig for meg å se uten kollonne overskriftene.

Registrering av for mye betalt skatt og AGA

Spørsmål:

Har et spørsmål ang tilbakebetaling av skatt og AGA. Vi har tydeligvis innbetalt for mye skatt og AGA, og fikk tilbakebetalt fra Kommunekassereren. Hvordan fører vi tilbakebetalingen i regnskapet? Vi har ingen oversikt over hva som er innbetalt for mye av hva, og heller ikke fått noe bilag fra kommunekassereren på det.

Svar:

Her er det egentlig litt for mange ukjente faktorer til at jeg kan svare skikkelig på dette. En spesifikasjon fra kommunekassereren burde være mulig å skaffe.

Generelt vil tilbakebetaling av for mye betalt skatt/aga føres motsatt vei av betalingen – som vil si mot kontoene for skyldig skatt/aga (2600/2770) i balansen. Men her kan det ligge en feilregistrering bak, og da må man også korrigere denne i systemet slik at regnskapet henger sammen. Altså bør man finne årsaken til feilen for å kunne korrigere dette på riktig måte.

Utleie av leiligheter og mva-registrering

Spørsmål:

Hei, jeg driver utleie av leiligheter og lokaler i et bygg til både private og fortetninger. Vi har per idag 5 leiligheter som leies ut til private som idag føres mot konto 3601. Og så leier vi ut 4 Lokaler til fortetninger som vi fører mot konto 3605. Vi har lite til ingen utgifter med næringslokalene (per nå). Vi jobber med å totalrenovere toppetasjen hvor de vil bli 8-10 hybler som skal leies ut både på kortid og langtid. Vi har totalt en årlig omsetning på ca 380 000kr. Selskapet er ikke mva registrert.

Jeg lurer på:

  • Er det riktig å føre mot disse kontoene, hvis ikke hvordan burde det føres?
  • Burde vi registrere oss i mva registeret?
  • Hvordan er det med mva fradrag og skattefradrag på de vedlikeholdningene og forbedringene vi gjør med bygget både innvendig og utvendig, på både leilighetene og lokalene?

Svar:

Kontoene du bruker virker riktige å bruke.

Registrering i mva-registeret er nok et alternativ å vurdere, flere forhold spiller inn, og registrering vil evt. kun gjelde næringsutleien. Har disse selv mva fradrag vil det åpenbart kunne lønne seg. Det vil også medføre mer administrasjon, et mer komplisert regnskap og mer rapportering, det må du ta hensyn til. Det vil kun bli mva fradrag for den de kostnader som direkte knyttes til mva-pliktig utleie.

Når det gjelder skattefradrag så er hovedregelen at vedlikehold er fradragsberettiget, mens påkostninger skal aktiveres og avskrives.

Investering i fond som enkeltpersonforetak

Spørsmål:

Kan investering i fond på noe som helst måte regnes som en utgift i ENK og få fradrag for dette?

Svar:

Den har jeg vanskelig for å se, da investering og kostnad er to forskjellige ting. Dessuten vil dette være en privat investering gjennom et ENK siden du og enkeltpersonforetaket ditt er samme skattesubjekt.

Registrering av fjorårets kiosk-salg

Spørsmål:

Hei. Jeg fører et regnskap for en forening og har gjort det i mange år, men har aldri benyttet en periodiseringskonto. Fjorårets regnskap skal føres i et nytt regnskapsprogram, og ved overgangen til nytt år ser jeg at det har oppstått et problem. Overskuddet fra et varesalg fra kiosk i fjor har blitt stående i en safe og ble satt inn på bankkonto i år. Inntektene tilhører fjoråret og ble derfor bokført på fjoråret som kiosksalg inn på bankkonto (saldo bankkonto i regnskap stemmer da naturligvis ikke med saldo på årsoppgaven fra bank).

Når jeg skal føre årets regnskap ønsker jeg ikke å postere innskuddet som salg kioskvarer til bank enda en gang. Hvordan gjør jeg det?

Forslag: I åpningsbalansen fører jeg inn riktig bank-saldo oppgitt i årsoppgaven fra bank. Kan jeg løse problemet mitt ved å opprette en konto 2490 Periodisering med åpningssaldo tilsvarende kiosk-innskuddet og postere beløpet fra 2490 til bank? Jeg er veldig takknemlig om du kan gi meg et hint om jeg tenker riktig eller feil. Jeg har søkt en del på nettet om periodiseringer, jeg tror jeg er på sporet, men finner ikke noen presise svar.

Svar:

For meg høres det ut som det riktige her vil være å korrigere fjoråret ved å føre kiosk-salget inn på en kasse konto (1900) istedenfor bank. Da vil banken stemme og det kommer også frem at dere har X antall kroner i kontanter 31.12.19. Deretter kan du registere beløpet ut av kasse og inn i bank når overførselen faktisk skjer.

Motsvar:

Mange takk for hjelpen, enkle svar er det beste i verden. At jeg ikke tenkte på det før!

Har du et regnskapsspørsmål?

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar