Spørsmål fra leserne (3)

Hvilken konto skal jeg bruke når jeg ikke finner noe konto 7700 i næringsoppgave? Og andre kontospørsmål. Kan jeg avskrive reiseutstyr og ting som ikke er knyttet til drift av foretaket? Jeg har lånt penger inn til selskapet for å dekke underskuddet, hvordan fører jeg dette i regnskapet? Hei jeg lurer på varetelling og varelager?

Jeg får en del spørsmål fra lesere av jithomassen.no og mange ganger spør de om noe som jeg er helt sikker på at flere av dere lurer på eller kan ha nytte av å lese. Derfor samler jeg noen av spørsmålene og publiserer de på nettsiden (anonymisert).

Denne runden av leserspørsmål som er innom følgende temaer:

  • Kontospørsmål og kreditnota
  • Kjøp av reiseutstyr og lån
  • Underskudd og aksjekapital
  • Varetelling og varelager

 

Kontospørsmål og kreditnota

Spørsmål:

– Jeg finder ikke noe konto 7700 i naeringsoppgave, skal jeg bruke Post 6995?

– Jeg har kjøpt oversettingsprogramvare og vet ikke hvilken konto jeg skal bruke. kanskje 6400 eller 6800? Lisensen er gyldig i ett år tror jeg.

– Jeg tror jeg kan anvende naeringsoppgave skatt. På hvilken må jeg bokføre privatkonto?

– Det fanns også litt krangel med kunden om kvalitet. Vi ble enig at dere betaler mindre penger enn det står på regningen. Hvordan bokføres det?

Svar:

Hvis du tenker på næringsoppgave skatt, så har de en konto der som heter 7705, den kan du bruke.

6800 høres ut som en ok konto for oversettingsprogramvare.

På næringsoppgave skatt er det ikke nødvendig å bokføre privatkontoene, men du kan overføre dette til 2050 egenkapital.

Hvis kunden skal betale mindre penger bør du lage en kreditnota, det vil si at du lager en faktura med negativt beløp på det som kunden skal få i avslag.

Kjøp av reiseutstyr

Spørsmål:

Avskriving av reiseutstyr – ting som ikke direkte åpenbart er knyttet til drift av foretaket, som en ryggsekk for klær (men med mulighet for oppbevaring av laptop og annet utstyr om jeg skulle behøve det, utenom min vanlige laptop-bag), samt relaterte artikler som packing cubes, etc – kan desse skrives av på skatt og moms under foretaket med god samvittighet? Eller er dette en personlig utgift?

Svar:

For meg høres det ut som du beskriver personlige utgifter her ja. For eksempel vil en vanlig sekk være privat utgift mens en PC-sekk vil gjelde næring. Selv om du reiser ifb. med næring, så får man ikke fradrag for vanlig reiseutstyr. Hvor god din samvittighet er, må være opp til deg, men jeg vil tro at når du tenker at ting «ikke åpenbart er knyttet til foretaket», så bør sannsynligvis vurderingen din være at dette er privat.

Spørsmål om lån, underskudd og aksjekapital

Spørsmål:

Mitt selskap har hatt omsetning 500.000, og utgifter 600.000, det går da i underskudd -100.000.

Jeg har lånt penger inn til selskapet mitt pålydende 170.000 kr for å dekke inn underskuddet, samt at jeg vil bruke 70.000 til å øke aksjekapitalen.

Da er spørsmålene følgende:

1) Hvordan føres de 170.000 jeg har lånt til selskapet?

2) Hvordan fører jeg 100.000 av disse til å dekke underskuddet på -100.000 slik at dette blir 0 kr ?

3) hvordan fører jeg resterende 70.000 til økning av aksjekapitalen?

Svar:

1) Om lånet er kortsiktig kan bokføringen være slik kr. 170.000 debet 1920 Bankinnskudd / kredit 2910 Gjeld til eiere (kortsiktig)

2) Det er ikke mulig å dekke inn underskudd på den måten.

3) Økning av aksjekapitalen føres da kr. 70.000 debet 1920 Bankinnskudd / Kredit 2000 Aksjekapital, (noe som vil redusere føringen din i 1) med tilsvarende beløp fordi lånet dermed vil være på 100.000 og ikke 170.000, men det er en del formaliteter rundt økning av aksjekapital, blant annet generalforsamlingsprotokoll og revisorbekreftelse, som gjør at det enkleste for deg sannsynligvis vil være å kun gjøre punkt 1. Husk at punkt 1 også krever en lånekontrakt.

Varelager

Spørsmål:

Hei, jeg lurer på varetelling/varelager. Har varelager på kr. 6000 31.12. Hvis jeg fører dette D=Varelager 1460 og K=Varekostnad 4005, får jeg feil i Balaanseregnskapen… Hvordan er best at gjøre dette?

Svar:

Det vanlige er at du har en saldo på konto 1460 Varelager fra tidligere år, og dermed blir denne saldoen utgangspunktet for denne registreringen. Dersom du for eksempel har 5000 på varelager fra før, skal du registrere en endring i varelager på 1000, slik at utgående saldo blit 6000 31.12. I et slikt tilfelle vil registreringen være 10003,- debet 1460 Varelager, kredit konto 4090 Beholdningsendring.

 

Har du et regnskapsspørsmål?

 

 

 

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar