Spørsmål fra leserne (3)

RegnskapsspørsmålJeg får en del spørsmål fra lesere av jithomassen.no og mange ganger spør de om noe som jeg er helt sikker på at flere av dere lurer på eller kan ha nytte av å lese.

Derfor kommer jeg til å samle noen av disse spørsmålene og publisere de på nettsiden (uten å navngi noen). Her er tredje runde av leserspørsmål som er innom gjeld som utgift i regnskapet, kjøp av reiseutstyr og lån, underskudd og aksjekapital.

Før jeg begynner vil jeg gjerne også nevne at jeg desverre ikke alltid har tid til å svare utfyllende uten å ta betalt for tiden jeg bruker. Har du et spørsmål er det likevel bare å spørre, så finner vi ut av det. Bruk kontaktskjemaet hvis du har noe du lurer på.

 

Gjeld som utgift i regnskapet ENK

Spørsmål:

Prøver å finne ut hva som er riktig. Håper du kan hjelpe meg med forståelse av dette.

Kort sagt så har jeg et ENK, jeg har et bygg hvor jeg totalt renoverte for 2,6 mill. Jeg etablerte et privatlån på 2,6 mill som finansierte dette. Hvorfor blir ikke avdrag og renter på dette lånet sett på som en utgift og bokført som en utgift da dette er benyttet for ENK?

Nå når ENK endelig går med overskudd takket være privat lånet som jeg fortsatt betaler på så blir overskuddet overført til selvangivelsen som  kattbar inntekt pluss toppskatt? Dette mener jeg blir helt galt når jeg ikke får utgiftsføre lånet i sin helthet. Skal ikke kontoplan 2100-2999 kunne utgiftsføres før endelig årreslutat?

Svar:

Du får fradrag for rentekostnader til lån, men ikke noe mer enn det. Siden du har enkeltpersonforetak går dette fradraget på deg som person, og det er ikke nødvendig å blande inn ENK. Det er jo også et privat lån gitt til deg som privatperson.

Balansekontoer 2100-2999 er ikke kostnadskontoer som gir fradrag, men balanseposter som går på eiendeler/gjeld og ikke inntekter/kostnader.

Det du sitter igjen med er altså fradraget for rentekostnadene.

 

Kjøp av reiseutstyr

Spørsmål:

Avskriving av reiseutstyr – ting som ikke direkte åpenbart er knyttet til drift av foretaket, som en ryggsekk for klær (men med mulighet for oppbevaring av laptop og annet utstyr om jeg skulle behøve det, utenom min vanlige laptop-bag), samt relaterte artikler som packing cubes, etc – kan desse skrives av på skatt og moms under foretaket med god samvittighet? Eller er dette en personlig utgift?

Svar:

For meg høres det ut som du beskriver personlige utgifter her ja. For eksempel vil en vanlig sekk være privat utgift mens en PC-sekk vil gjelde næring. Selv om du reiser ifb. med næring, så får man ikke fradrag for vanlig reiseutstyr. Hvor god din samvittighet er, må være opp til deg, men jeg vil tro at når du tenker at ting «ikke åpenbart er knyttet til foretaket», så bør sannsynligvis vurderingen din være at dette er privat.

 

 

Spørsmål om lån, underskudd og aksjekapital

Spørsmål:

Mitt selskap har hatt omsetning 500.000, og utgifter 600.000, det går da i underskudd -100.000.

Jeg har lånt penger inn til selskapet mitt pålydende 170.000kr for å dekke inn underskuddet, samt at jeg vil bruke 70.000 til å øke aksjekapitalen.

Da er spørsmålene følgende:

1) Hvordan føres de 170.000 jeg har lånt til selskapet?

2) Hvordan fører jeg 100.000 av disse til å dekke underskuddet på -100.000 slik at dette blir 0 kr ?

3) hvordan fører jeg resterende 70.000 til økning av aksjekapitalen?

Svar:

1) Om lånet er kortsiktig kan bokføringen være slik kr. 170.000 debet 1920 Bankinnskudd / kredit 2910 Gjeld til eiere (kortsiktig)

2) Det er ikke mulig å dekke inn underskudd på den måten.

3) Økning av aksjekapitalen føres da kr. 70.000 debet 1920 Bankinnskudd / Kredit 2000 Aksjekapital, (noe som vil redusere føringen din i 1) med tilsvarende beløp fordi lånet dermed vil være på 100.000 og ikke 170.000, men det er en del formaliteter rundt økning av aksjekapital, blant annet generalforsamlingsprotokoll og revisorbekreftelse, som gjør at det enkleste for deg sannsynligvis vil være å kun gjøre punkt 1. Husk at punkt 1 også krever en lånekontrakt.

 

Har du et regnskapsspørsmål?

 

 

 

Lei av dansende grafer og kolonnediagram? XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet. Mer info

Legg igjen en kommentar