Selvangivelse uten næringsoppgave

Selvangivelse uten næringsoppgave

Man skulle tro at alle som driver næringsvirksomhet også må levere næringsoppgave og i de fleste tilfeller er det slik, men dersom næringsinntekten din er lav nok kan det hende du slipper. Da holder det å levere en forenklet summering av dine driftsinntekter og driftskostnader.

Hvem slipper å levere næringsoppgave?

Det er naturlig nok ikke alle forunt å slippe å levere næringsoppgave. Men det er en fin ordning av Skatteetaten, som forenkler hverdagen til de som driver en virksomhet uten særlig høy inntekt. Med dette slipper de å forholde seg til den samme næringsoppgaven som de som håver inn penger og har mange bilag i løpet av året. Det forenkler hverdagen til Pedro Alvarez de Costa, som selger kaldt vann og is på Huk i den særdeles korte sesongen vi har for slikt i Norge. Nei altså, alvorlig talt vil dette i praksis være mest aktuelt for små enkeltpersonforetak som drives på deltid eller hobbybasis, eller for nystartede enkeltpersonforetak som bygger opp virksomheten. Her ser vi nærmere på kravene for å slippe å levere næringsoppgave.

Under 50.000 i inntekt

Næringsvirksomheten din må ha en brutto omsetning som ikke overstiger kr. 50.000,- i løpet av inntektsåret. Det vil si at beløpet du selger for eller fakturerer ut må være under kr. 50.000,-.

Ikke mva-pliktig

Du kan heller ikke være mva-pliktig. Om din virksomhet driver innenfor mva-kriteriene utløses mva-plikt når man passerer 50.000,- i utfakturering i løpet av et inntektsår.  Du kan lese mer om registrering i merverdiavgiftsregisteret her. I enkelte tilfeller vil man kunne være mva-registrert men likevel ha under kr. 50.000,- i utfakturering, for eksempel hvis man fakturerte mer og registrerte seg i mva-registeret tidligere år. I et sånt tilfelle vil man likevel måtte levere næringsoppgave som vanlig.

Ikke regnskapspliktig

Din virksomhet kan ikke være regnskapspliktig, det vil si at du sannsynligvis driver et mindre enkeltpersonforetak, uten noe særlig eiendeler med lav omsetning. Aksjeselskaper er regnskapspliktige, det er også borettslag og stiftelser. Litt andre kriterier gjelder for deltakerlignende selskaper. I de aller fleste tilfeller vil enkeltpersonforetak med inntekt under kr. 50.000,- ikke være regnskapspliktig.

Unntak

Oppfyller du kravene ovenfor vil du med stor sannsynlighet være en av de heldige som slipper å levere næringsoppgave, men det er jo gjerne slik at ingen regler kommer uten unntak. Sjekk derfor først at du ikke tilhører et av unntakene nedenfor.

Ikke bosatt i Norge

Er du ikke skattemessig bosatt i Norge kan du ikke bruke forenklet metode.

Unntak for næringer

Driver du innen skogbruk og reindrift eller drosje- og lastebilnæring, kan du ikke bruke forenklet metode.

Utleie

Driver du med utleie av fast eiendom må du levere RF-1189 “Årsoppgjør for utleie av fast eiendom”.

Ektefelle-fordeling

Om du krever næringsinntekt fordelt med ektefelle kan du ikke bruke forenklet metode.

Flere virksomheter

Driver du flere næringsvirksomheter i løpet av året må du levere næringsoppgave.

Flere kommuner

Er du skattepliktig til mer enn èn kommune kan du heller ikke bruke forenklet metode.

Hvordan registrerer man inntekten?

RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende

For å bruke forenklet metode for å rapportere din næringsinntekt må du benytte deg av RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende. Denne sendes til deg automatisk, men dersom du ikke har fått den må du selv søke den opp og finne den i Altinn.  Dette gjør du under “Skjema og tjenester” og det enkleste er å søke den opp i kolonnen til venstre.

Uten næringsoppgave

Uten næringsoppgave

Når du åpner RF-1030 velger du valget, “Uten næringsoppgave: Mine sum driftsinntekter overstiger ikke kr. 50 000 og jeg oppfyller vilkårene.” Sjekk gjerne vilkårene en gang til om du ønsker. Du skal tross alt ikke alltid ta alt du finner på internett for god fisk.

Veiviser for driftsinntekter og driftskostnader

Veiviser for driftsinntekter og driftskostnader

I neste bilde velger du arkfanen “Veiviser for driftsinntekter og driftskostnader”. Her fyller du ganske enkelt ut summen av dine driftsinntekter og driftskostnader før du lagrer og går tilbake til oversikten. Merk at personinntekt også må fylles ut. Dette vil i de fleste tilfeller være det samme som næringsinntekt.

Selvangivelse for næringsdrivende mv.

Selvangivelse for næringsdrivende mv.

Etterpå skal tallene du har lagt inn vise under arkfanen “Selvangivelse for næringsdrivende mv.”. Husk å sjekke at alt stemmer også når det gjelder de øvrige opplysningene. I eksempelet er det ingen tall på disse.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar