Sameieregnskap

Et sameie har litt ulike plikter avhengig av antall seksjoner, men selv de aller minste skal utarbeide regnskap. Det er styret som er ansvarlig for at dette blir gjort, men alle sameierne er tjent med at det gjøres riktig.

Sameieregnskapet gir en oversikt over hva hver enkelt har betalt inn i løpet av året, samt hvor mye som går ut til å dekke kostnader til felles vedlikehold og andre tjenester. Typiske slike kostnader vil være rengjøring, kabel-tv, internett, strøm og forsikring. Det kan også være oppgradering av utearealer eller reparasjon av felles bygningsmasse.

I et lite sameie vil regnskapet være relativt oversiktlig, likevel kan det være viktig å gjøre dette så nøye som mulig, ikke minst for å ha alle innbetalinger dokumentert slik at det ikke er noen tvil om at alle betaler inn det de skal. Og i alle tilfeller:

For å kunne dokumentere svart på hvitt ovenfor Roy S. Rotehue at han faktisk har glemt den innbetalingen han hevder å han gjorde sent i november.

Er sameiet stort nok, er man også nødt til å rapportere regnskapet til regnskapsregisteret.

Regnskapsplikt

Boligsameier med 21 eller flere enheter er regnskapspliktige etter regnskapsloven, da må man sende regnskapet årlig til Brønnøysund på lik linje med aksjeselskaper og andre regnskapspliktige organisasjoner. Man er også regnskapspliktig dersom 1/4 av eierseksjonene gjelder næringsvirksomhet når sameiet totalt sett består av 9 eller flere seksjoner. Oppdatering 01/01-2018: Eierseksjonsloven ble endret fra 1. januar 2018,  setningen jeg har strøket over gjelder ikke lenger.

At en ikke er regnskapspliktig betyr ikke at mindre sameier ikke behøver å føre regnskap, det skal man nemlig gjøre uavhengig av størrelse.

Plikten til å føre regnskap fremgår av Eierseksjonsloven § 64. Plikt til å føre regnskap:

“Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Styret skal legge frem regnskapet for det forrige kalenderåret på det ordinære årsmøtet.”

Leter du etter en effektiv og oversiktlig måte å gjøre regnskapet for sameiet på? Da bør du teste XCELLO for Sameie og Borettslag.

Mer info

XCELLO

I tillegg til å føre regnskap har sameiet også flere plikter.

Styre og årsmøte

Sameiet må velge et styre som skal bestå av minst tre personer. Styret er ansvarlig for å innkalle til styremøter, det er vanlig å holde et årlig møte for alle seksjonseierne, men det kan også avtales hyppigere møter. Dette er det sameiets vedtekter som bestemmer. Styret er ansvarlig for drift og vedlikehold og øvrig forvaltning av sameiets anliggender. Det velges ofte en kasserer som skal betale regninger og kreve inn fellesutgifter, mens andre gjerne følger opp nødvendig vedlikehold og reparasjoner. I praksis vil noen ganger alle slike plikter falle på styreleder.

Registrering i Brønnøysund

Mindre sameier må ikke ha eget organisasjonsnummer med tanke på regnskapet (det skal ikke sendes til noen offentlig myndighet), men i praksis vil det være best for alle parter å skaffe seg det. Sameiet skal nemlig ha en bankkonto som skal stå i sameiets navn og ikke på en av sameierne privat. Man registrerer enkelt sameiet i Brønnøysund ved å sende inn samordnet registermelding via Altinn.

Profesjonell part

Det kan være viktig å huske på at et sameie per definisjon er en profesjonell part i avtaleforhold, det vil si at man ikke er beskyttet av de samme rettigheter som en vanlig forbruker er, selv når sameiet består utelukkende av privatpersoner. For eksempel er det kjøpsloven som vil gjelde ved ordinære kjøp og ikke forbrukerkjøpsloven slik som den gjør for privatpersoner. Ved inngåelse av avtaler om for eksempel håndverkertjenester, vil det derfor være en klar fordel å inkludere et punkt i avtalen som sier at Håndverkertjenesteloven skal gjelde for det aktuelle arbeidet, slik at man får bedre vern dersom det skulle bli aktuelt.

Tredjepartsopplysninger

Tredjepartsopplysninger vil si opplysninger som skal være med i ligningsgrunnlaget hver enkelt sameier, slik som andel rentekostnader eller andel felles lån eller formue. Alle som skal levere tredjepartsopplysninger bør være godt forberedt allerede kort tid etter nyttårsaften, for man har ikke veldig mye tid før rapporteringsfristen er der. Her kan du lese mer om rapportering av tredjepartsopplysninger.

 

Bildet (øverst) er hentet fra Freepik.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar