Purring og inkasso

InkassoAlle næringsdrivende er avhengig av å få betalt for det de selger og leverer, men dessverre er det alltid kunder som ikke betaler.

Sammenlignet med større virksomheter, opplever enkeltpersonforetak og småbedrifter oftere problemer med manglende betaling.

Årsaken er for det første at faktureringsrutinene hos mange kunne vært bedre. For det andre er relasjonene ofte tette, man kjenner gjerne kundene, og vil ikke oppfattes som streng og ubarmhjertig. For det tredje koster innkreving tid og penger, og store bedrifter har mer ressurser.

Men trusler eller sinne løser ingenting, slik går du frem for å få betalt.

Inkasso steg for steg

Inkassovirksomhet er strengt regulert, og korrekt håndtering er viktig. Dette innebærer blant annet at rekkefølgen i saksgangen blir fulgt, og at man forholder seg ryddig og profesjonelt overfor skyldneren.

Her er de viktigste stegene:

1: Hvis faktura ikke betales ved forfall: påminnelse og purregebyr

Send først en hyggelig betalingspåminnelse på SMS eller e-post. Manglende betaling kan være en forglemmelse, og en påminnelse blir oftest satt pris på av kunden.

Det er opp til deg hvor lenge etter forfallsdato du venter med å purre, samt antallet ganger før du sender varsel om inkasso.

Du har rett til å kreve gebyr på purringen, men da må disse kravene være oppfylt:

• Minst 14 dager siden forfall
• Purringen skal sendes skriftlig, og elektronisk kommunikasjon kan benyttes dersom den er sendt på en “betryggende måte”
• Betalingsfristen skal ikke være kortere enn 14 dager
• Du må spesifisere hva kravet gjelder
• Hvor stort det skyldige beløpet er

Man kan maksimalt kreve to purregebyr. Det kan enten være for for to purringer, eller for én purring og ett inkassovarsel (mer informasjon om purregebyr under Inkassoforskriften)

Forsinkelsesrente

Fra dagen etter forfall har du også rett til å beregne forsinkelsesrente. Makssatsen blir fastsatt av Finansdepartementet, og dette kan du lese mer om her. Du kan ta en høyere sats for forsinkelsesrenten hvis kunden er næringsdrivende, men da må det være avtalt på forhånd.

Kompensasjon for inndrivelseskostnader

Overfor bedriftskunder eller offentlig sektor, kan du i tillegg til forsinkelsesrente kreve en «standardkompensasjon for inndrivelseskostnader». Per dags dato (2019) er denne makssatsen på 390,- og kan kreves fra og med dagen etter forfallsdato, men den må i så fall erstatte purregebyret.

2: Inkassovarsel

Inkassovarsel skal alltid sendes til kunden før en sak går til inkasso, og det er viktig å følge de formelle kravene og forskriftene for at varselet skal være gyldig.

Du har rett til å sende inkassovarsel dagen etter forfall, og slik droppe prosessen med påminnelse og purring, men dette anbefales ikke. Kunden bør få mulighet til å gjøre opp for seg – med større sannsynlighet for deg til å bevare et godt kundeforhold!

Husk på disse punktene når du sender inkassovarsel:

• Inkassovarselet skal sendes skriftlig, og elektronisk kommunikasjon kan benyttes dersom skrivet er sendt på en “betryggende måte”
• Kravet skal merkes med “Inkassovarsel” eller “Varsel om inkasso”
• Hvis du krever purregebyr må du vente med å sende varselet til 14 dager etter forfall
• Betalingsfristen må være på 14 dager
• Det må komme tydelig frem at saken sendes til inkasso eller overføres til et inkassobyrå for videre inndrivelse, hvis kravet ikke betales

Hvis kunden ikke aksepterer kravet, kan du som hovedregel ikke ta saken videre til inkasso.

I slike tilfeller må du få dom på kravet, oftest i forliksrådet. Dette gjelder ikke hvis kundens argumenter er åpenbart grunnløse, og dette er en vurdering du må gjøre selv. Forbrukerrådet har en informasjonsside med rettigheter og plikter i forbindelse med kunder som bestrider inkassokrav, og denne bør alle næringsdrivende sjekke ut.

3: Inkasso

Her har du to muligheter: Å ta hånd om prosessen selv (egeninkasso) eller å overlate det til inkassobyrå (fremmedinkasso). Begge alternativene kommer innunder inkassoloven.

Mange velger å samarbeide med et inkassoselskap, og det vanlige da er at byrået får gebyrene som tas i forbindelse med inndrivingen. Fordelen er at du slipper å bruke tid på saken. Andre tar selv hånd om tidlige faser i prosessen, f.eks. påminnelse og purringer, og overlate til et byrå dersom dette ikke fører frem.

De som velger egeninkasso må holde tungen beint i munnen. Først skal det sendes en betalingsoppfordring, tidligst 14 dager etter at inkassovarselet er sendt og med minst 14 dagers betalingsfrist. Du kan maksimalt kreve 210,- i gebyr for en slik oppfordring (2019).

Kravene til betalingsoppfordringen:

• Informasjon om hva kravet gjelder
• Beløpets størrelse, og spesifisering av hovedstol og tilleggskrav (renter, gebyrer etc.)
• Satser på eventuell forsinkelsesrente og beregningstidspunkt
• Konsekvenser hvis kunden ikke betaler innen fristen
• Retten til å kreve nemndsbehandling etter inkassoloven (hvis kunden er forbruker og ikke bedrift)

4: Tvangsfullbyrdelse

Hvis hverken inkasso eller betalingsvarsel hjelper, er siste trinn i prosessen å drive inn det skyldige beløpet ved hjelp av namsmannen. De fleste inkassosaker behandles og løses i forliksrådet, og politiet beskriver saksgangen grundig her.

Å ende i rettsapparatet grunnet ubetalte krav bør enkeltpersonforetak og småbedrifter nesten for enhver pris unngå.

Det er frustrerende, og krever både tid, penger og andre ressurser. Derfor bør en ta direkte kontakt med kunden så tidlig som mulig og komme i dialog, for så å prøve å finne løsningsalternativer – til beste for begge parter.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar