Postering av vareprøver og ukurante varer

eksempelposteringMange lurer på hvordan man skal registrere uttak av vareprøver eller varer som ikke lenger kan selges. Og det er egentlig veldig enkelt.

Problemstillingen er aktuell for flere typer virksomheter, og alle som driver detaljhandel bør vite dette.

Vareprøver

Dersom du tar ut vareprøver for å gi til potensielle kunder, må du registrere disse som en reklamekostnad i regnskapet. Når du kjøpte varene ble disse registrert som en varekostnad, men det er ikke lenger riktig.

Derfor skal man reklassifisere kostnaden fra varekostnad til reklamekostnad.

Kontoene du skal bruke er disse:

  • 7320 – Reklamekostnad
  • 4300 – Innkjøp av varer for videresalg

Posteringen av vareprøver blir slik:

Merk at denne posteringen er uten merverdiavgift på begge kontoene, og gjelder i de tilfellene hvor vareprøvenes verdi er under 100 kr (pr. stk.).

Dersom vareprøvenes verdi (pr. stk) overstiger 100 kr, vil du måtte beregne uttaks-mva av varene. Da skal beløpet inntektsføres som et salg på konto for uttak, for eksempel konto 3060 Uttak av varer og tjenester med mva kode for salget.

*Ved postering av varer med uttaks-mva skal du bytte ut konto 4300 i eksempelet over med 3060-3 (25%).

Ukurante varer

Ukurante varer vil si varer som du ikke får solgt fordi de har blitt skadet, gått ut på dato eller av annen årsak. Dette er varer du har på lager og som du må kaste/kassere, dermed skal du føre disse ut av varelageret og som en kostnad.

Kontoene du skal bruke er disse:

  • 4390 – Beholdningsendring
  • 1460 – Innkjøpte varer for videresalg

Posteringen av ukurante varer blir slik:

Det kan være greit å merke seg at denne posteringen er den samme du gjør ved årsavslutning når du teller opp varelagerer og justerer for verdi av dette ved årsslutt. Om du først oppdager skadede varer ved varetellingen kan du dermed ta med disse i samme regsistrering uten at det gjør noen forskjell.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar