Postering av aktivering og avskrivninger

eksempelposteringHer skal jeg vise deg steg for steg hvordan man posterer kjøp av inventar som skal aktiveres, og påfølgende avskrivninger av dette.

Jeg viser konkrete eksempelposteringer på kjøp og aktivering av et driftsmiddel, samt avskrivning av dette.

Hvorfor må man aktivere og avskrive?

Siden jeg tidligere har skrevet en artikkel om aktivering og avskrivning av driftsmidler, skal jeg ikke gå i detalj på hvordan dette fungerer. Helt kort vil jeg likevel gjenta følgende.

Å aktivere et driftsmiddel vil si at man registrerer dette i balansen som en eiendel, fremfor å registrere det som en kostnad med en gang. Ved aktivering blir kostnaden fordelt over flere år med avskrivninger.

Som en hovedregel må man vurdere alle kjøp  av varige driftsmidler (inventar, maskiner, utstyr, kjøretøy, mm) over kr. 15.000 for aktivering. Dersom dette er noe som kommer til å vare mer enn tre år er vilkårene for aktivering tilstede.

Aktivering av et kjøp

Når du aktiverer et kjøp registrerer du det altså på en balansekonto og ikke på en kostnadskonto. Hvis man for eksempel kjøper inventar, vil mange automatisk tenke at dette skal på konto 6540 – Inventar, men dersom dette er et kjøp som skal aktiveres, vil det være feil konto.

Jeg har i mitt eksempel kjøpt en kopimaskin og diverse andre kontormaskiner, og jeg har kjøpt disse brukt av en ikke mva-registrert virksomhet til overpris kr. 38.000,-. Det at jeg ikke har mva på kjøpet gjør at den reelle kostnaden min blir kr. 38.000,-, samt at det blir litt enklere å vise eksempelposteringene.

I dette tilfellet må jeg registrere 38.000,- i balansen, noe jeg gjør på konto 1280 – Kontormaskiner.

Eksempelpostering aktivering

Aktiveringen av kontormaskinene jeg kjøpte blir slik:

38 000 debet konto 1280 – Kontormaskiner, kredit konto 2400 – Leverandørgjeld.

Med denne registreringen vil jeg få en debet-saldo på kr. 38.000,- på konto 1280 – Kontormaskiner i balansen min. Kredit-registreringen med 2400 Leverandørgjeld, vil si at jeg registrerer fakturaen som en leverandørgjeld, hvor den vil stå som gjeld i balansen inntil jeg betaler den.

Eksempelpostering betaling av faktura

For ordens skyld tar jeg også med eksempel på betaling av fakturaen, som blir slik:

 

Andre kontoer for aktivering i balansen

Det finnes flere kontoer i balansen som kan brukes til aktivering av driftsmidler, dersom det ikke var kontormaskiner du kjøpte. Her er noen av de andre som kan være aktuelle, avhengig av hva det er man kjøper:

  • 1200 Maskiner og anlegg
  • 1230 Biler
  • 1250 Inventar
  • 1270 Verktøy

Og dersom du for eksempel har flere biler og ønsker å skille disse på ulike kontoer, er det ingenting i veien for at du oppretter konto 1231, 1232, …. osv.

Avskrivning av inventar

Det neste man må tenke på er å registrere avskrivninger. For de fleste små virksomheter er dette noe som gjøres årlig i forbindelse med årsavslutning.

Avskrivningene representerer verditapet den aktiverte eiendelen har hatt i løpet av året og dette skal gjøres helt til verdien går i null.

Det er derfor ikke slik at man “mister” kostnadsføring av å aktivere, men kostnadsføringen skjer over flere år fremfor at man tar hele kostnaden første året.

Eksempelpostering avskrivning av kontormaskiner

Posteringen av avskrivninger blir slik:

7600 debet konto 6010 – Avskrivninger og kredit konto 1280 – Kontormaskiner.

Jeg har valgt å avskrive kontormaskinene etter skattemessig saldometode, noe som gir 20% årlige avskrivninger. Disse 20% regnes av saldoen på driftsmiddelet slik at jeg får en avskrivning på kroner 7.600,- i 2018 ved å ta 20% av 38.000,-, som er saldoen på konto 1280 – Kontormaskiner. Min kostnad i 2018 blir dermed kr. 7.600,-.

Denne registreringen vil også redusere saldoen på konto 1280, slik at man står igjen med 30.400,- i saldo på denne kontoen etterpå. Dette får man ved å ta 38.000 – 7.600,-.

Til neste år blir det dermed 20% av 30.400,- som skal avskrives, noe man gjør med samme postering som vist over.

 

Illustrasjonsbildet er hentet fra Freepik.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar