Oppdateringslogg

Regnearket XCELLO oppdateres løpende hvis vi oppdager noe som ikke stemmmer eller kunne vært løst på en bedre måte.

Denne oppdateringsloggen er laget for å holde oversikt over hvilke endringer som gjøres i XCELLO. Dersom du har kjøpt XCELLO og ønsker en oppdatert versjon er det bare å ta kontakt. Dersom du oppdager noe du tror kan være feil i din versjon av XCELLO setter vi også stor pris på om du kommer med tilbakemeldinger.

Desember 2020 – 2021 versjonene er ute

Alle XCELLO versjoner for regnskapsåret 2021 ble ferdigstilt tidlig i desember denne gangen. De inneholder i tillegg til nye datointervaller og eventuelt nye funksjoner/endringer, også alle feilrettinger fra bakover i tid.

31.12.20 – Oppsummering alle versjoner:

 • XCELLO AS 2021 (02.12.20): resultatbudsjett
 • XCELLO SAMBOR 2021 (04.12.20)
 • XCELLO AS 2021 (07.12.20): desimaler i inngående balanse
 • XCELLO ENK 2021 (09.12.20): flere nøkkeltall, desimaler i inngående balanse

10.04.2020 – Korrigering av summering i rapporter og nye inntektskontoer

 • Versjoner: XCELLO SAMBOR2020
  • Oppdatering: Rapporten “Resultatregnskap med budsjett” summeres nå riktig (var feil i formel)
  • Oppdatering: Man kan ikke lenger formatere celler (farge/skriftstørrelse etc)
  • 4 nye inntektskontoer i Diverse-arkfanen for å registrere andre typer inntekter, som vist under:

28.12.2019 – 2020 Versjonene er ute

XCELLO 2020

Alle 2020-versjonene inneholder i tillegg til nye funksjoner/endringer, også alle feilrettinger fra bakover i tid.

28.12.2019 Alle versjoner:

 • Nye “mint” grønne felter for registreringer.
 • Generelle design forbedringer, med uthevede kontoer etc.
 • Lagt inn bryt tekst som standard i “Beskrivelse” felter slik at all tekst kommer med.
 • Endring på flere cellebredder, og skriftstørrelser for mer praktisk bruk.

28.12.19 XCELLO ENK600 2020:

 • Nye tilpassede versjoner for Lege og helsetjenester og ENK uten MVA.

26.12.19 XCELLO AS600 2020:

 • Arfkane for obligatoriske noter inkludert.

28.12.19 XCELLO PROFF 2020:

 • Testversjon ute.

27.12.19 XCELLO FORENING 2020:

 • MVA-arkfane er tatt bort for enklere bruk.
 • FLere kontoer: totalt 8 inntektskontoer og 18 kostnadskontoer og 20 balansekontoer.

12.12.19 XCELLO SAMBOR 2020:

 • Budsjett inkludert både for inntekter, kostnader og i rapporter

Oppdateringslogg 2019:

05.09.2019 – Korrigering av “Kontant” referanse i Kostnader-arkfane

 • Versjoner: XCELLO SAMBOR2019
 • Oppdatering: Kostnader med Type: Kontant summeres nå riktig på konto “1900 Kasse” i Balanse-arkfanen

02.04.2019 – Korrigering av celle referanse i Diverse-arkfane

 • Versjoner: XCELLO SAMBOR2019
 • Oppdatering: Korrigert at det hentes feil sum til konto 6600

25.02.2019 – Korrigering av sum celle referanse i Diverse-arkfane

 • Versjoner: XCELLO ENK2019 og ENK2018, AS2019 og AS2018
 • Oppdatering: Korrigert at registreringer på konto 6860/6995 kontoen ikke ble summert i Diverse-arkfanen

18.02.2019 – Korrigering av mva fri konto i Inntekter-arkfane

 • Versjoner: XCELLO ENK2018 og AS2018
 • Oppdatering: Det er nå mulig å endre konto 3200 Inntekter utenfor mva loven til annet kontonummer, feks 3600 Leieinntekter, uten at dette medfører feilmelding.

07.02.2019 – Korrigering av sum celle referanse i Diverse-arkfane

 • Versjoner: XCELLO FORENING2018 og FORENING2019
 • Oppdatering: Korrigert at registreringer på konto 6860 kontoen ikke ble summert i Diverse-arkfanen

20.01.2019 – Korrigering av låst Balanse-arkfane og tekst for skatteprosent

 • Versjoner: XCELLO AS2019
 • Oppdatering: Korrigert at enkelte brukere opplever hele Balanse-arkfanen som låst for registreringer
 • Endring: tekst for skatteprosent i Balanse arkfanen endret (kosmetisk endring)

11.01.2019 – Korrigering av konto i Kostnader-arfkanen

 • Versjoner: XCELLO FORENING2019 og FORENING2018
 • Oppdatering: Kostnadstype “Privat” heter nå “Gjeld til eiere” i Kostnader-arkfanen (som er samme kontonavn som i Balanse-arkfanen)

 

2019 Versjonene

XCELLO 2019

Alle 2019-versjonene inneholder i tillegg til nye funksjoner/endringer, også alle feilrettinger fra 2018 versjonene.

02.01.2019 – 2019 Versjon av XCELLO ENK600 og AS600:

 • Diverse arkfanen utvidet til å ha 800 posteringslinjer, slik at man i teorien kan gjøre hele regnskapet her (dersom man ikke har mva)
 • Endred «default-print-range» til 3 sider pr. arkfane, som vil si at de som har flere registreringer enn dette må utvide print-området selv ved dokumentasjon av regnearket til pdf.
 • Alle arkfaner er nå formatert som «nummer», tidligere var noen som «valuta» og viste kr.
 • Nye kontoer: Ekstra bank-konto 1921 i balansen (kun AS). 3 ekstra kostnadskontoer, slik at totalt antall kontoer nå er 18. Èn ekstra inntektskonto utenfor mva loven.
 • Mulighet for å legge inn egne nøkkeltall i OVERSIKT-arkfanen.
 • Ny eksempel lønnslipp i tillegg til eksempelfaktura.
 • Flere kosmetiske endringer/design, blant annet bredere tekstfelt for å få plass til mer informasjon, nye notatfelt og en bedre oversikt-arkfane.
 • Ny skatteprosent til 22% av overskudd ihht. nye skattesatser (gjelder kun AS)
 • Automatisk beregning av skatt og ovf til egenkapital i Balanse-arkfanen slik at balansen går i null, dette må endres manuelt ved korrigering ihht. eget regnsap/utdeling av utbytte, etc. ( Gjelder kun AS)

02.01.2019 – 2019 Versjon av XCELLO FORENING:

 • Nytt sorteringsfelt i Diverse-arkfanen og Balanse-arkfanen.
 • Mulighet for å legge inn egne nøkkeltall i OVERSIKT-arkfanen.
 • Flere kosmetiske endringer/design, blant annet bredere tekstfelt for å få plass til mer informasjon, nye notatfelt og en bedre oversikt-arkfane.

20.12.2018 – 2019 Versjon av XCELLO SAMBOR for Sameie og borettslag:

 • Versjoner: XCELLO SAMBOR2019
 • Ny diverse – arkfane, for økt fleksibilitet og enkere registrering av posteringer som både skal med som kostnad og i balansen, som for eksempel nedbetaling av lån.
 • Diverse arkfanen har 900 posteringslinjer, slik at man i teorien kan gjøre hele regnskapet her dersom man ønsker.
 • Inntekter-arkfanen er utvidet med 200 posteringslinjer til totalt 550, for økt fleksibilitet.
 • Kostnader-arkfanen er utvidet med 200 posteringslinjer til totalt 550, for økt fleksibilitet.
 • Nytt sorteringsfelt i Balanse-arkfanen.
 • Anledning til å redigere nøkkeltall i OVERSIKT arkfanen

 

2018 Versjonene

02.01.2019 – Korrigering i Saldobalanse i RAPPORTER-arfkanen

 • Versjoner: XCELLO ENK2018, AS2018 og FORENING2018.
 • Endring i rapporter, som summerte feil inntekt ved inntektsføring via Diverse-arkfanen
 • Endring i mva-formler i kostnader arkfanen, som kan ha forårsaket feil i XLS versjonen.
 • Endring i Oversikt-arkfane som hentet inntekt fra feil sted

03.04.2018 – Korrigering i Saldobalanse i RAPPORTER-arfkanen

 • Versjoner: XCELLO ENK2018 og ENK2017
 • Oppdatering: Rapporten “Saldobalanse” viste rentekostnader konto 8150 to ganger, dette er korrigert.

20.03.2018 – Korrigering i DIVERSE-arkfanen

 • Versjoner: XCELLO AS2018, AS2017, ENK2018, ENK2017, FORENING2018, FORENING2017
 • Oppdatering: Korrigering av duplisering av posteringer til konto 1205 (første balansekonto) i Diverse-arkfanen.

06.03.2018 – Korrigering i BALANSE-arkfanen

 • Versjoner: XCELLO ENK2017 og ENK2018
 • Oppdatering: Korrigering av posteringer til konto 2050 Egenkapital i Balanse-arkfanen.

12.02.2018 – Regnearket fornyer seg og blir XCELLO

 

 • Versjoner: Alle versjoner
 • Oppdatering: Regnearket skifter navn til XCELLO og gjennomgår en generell oppgradering