Online-tjenester i regnskapet

Mye har endret seg ganske fort de siste årene, og det kan man i alle fall si om kjøp av tjenester på nettet, et område som er i stadig utvikling. Veldig mange som driver egen virksomhet i dag benytter seg av flere ulike typer online-tjenester som ikke engang eksisterte for bare noen få år siden.

De nye online-tjenestene

En av tingene som driver denne utviklingen fremover er behovet for å være online i form av en egen hjemmeside eller å registrere seg på bransjenettsteder eller sider som kobler kjøper og selger av ulike tjenester. Flere velger også å opprette brukere på sosiale media for bedriften sin.

En annen ting er de praktiske fordelene man får ved å legge «kontoret i skyen», det vil si at man benytter seg av online-tjenester for å forenkle den administrative hverdagen, enten det er snakk om fildelingstjenester, regnskapsprogram eller andre programmer og systemer, det er den samme trenden som gjelder, tilgjengelighet hvor som helst og når som helst.

Man må ikke lenger hjem i skuffen på kontoret for å finne den fakturaen eller sjekke hva som står i avtalen, det gjør man på smart-telefonen.

Kontovalg for online-tjenester

Som et utgangspukt for å velge riktig regnskapskonto for de nye online-tjenestene bør man vurdere hvilken type tjeneste det er snakk om og la dette styre valg av konto i størst mulig grad, det er det eneste riktige med tanke på det store spekteret av tjenester som tilbys online.

Jeg vil her komme med noen vanlige eksempler på online-tjenester og foreslå aktuelle regnskapskontoer for disse. Merk at det sjelden finnes ett fasitsvar på dette, og at det er opp til hver enkelt å vurdere hva som er riktig for sin virksomhet.

Som jeg har skrevet om i dette innlegget om kontoplanen, så står man relativt fritt når det kommer til kontovalg. Og det er også slik at det i mange tilfeller vil være mer oversiktlig om man oppretter egne kontoer istedenfor å bruke standardkontoene.

Dropbox, Google Drive eller andre lagringstjenester på nettet

Dette vil være naturlig å føre under 65xx gruppen, som inkluderer verktøy, inventar og driftsmaterialer. Tenk deg at lagringstjeneten er et stort online-arkivskap som du kjøper inn for å ha i din virksomhet.

Konto 6553 Programvare årlig vedlikehold kan brukes.

Denne typen vil også kunne vurderes som en fremmed tjeneste, da det tross alt er snakk om en lagringstjeneste.

Konto 6780 Kjøp av tjenester fra utlandet kan også brukes.

Skype og kommunikasjonstjenester

Dette er ganske åpenbart en kostnad som relaterer seg til 69xx gruppen, siden det er snakk om kommunikasjon.

Konto 6900 Telefon kan brukes, eventuelt andre i samme gruppe.

Domeneavgift, drift og e-post konto

Kostnaden til å ha egen nettside består ofte av selve domeneavgiften, samt drift og vedlikehold. I veldig mange tilfeller inkluderer den også e-post kontoen du bruker til firmaet, jeg vil likevel vurdere dette under ett.

Konto 6907 Datakommunikasjon kan brukes, dersom man velger å legge vekt på kommunikasjons-biten av en slik type kostnad.

Konto 7320 Reklamekostnad vil også være et alternativ, all den tid en nettside er en reklame for bedriften og man ønsker å vektlegge det i regnskapet.

Annonse på Google (Google Adwords), Facebook eller andre søkefremmende tiltak

Mange annonserer ved bruk av Google Adwords eller kjøper reklame på Facebook. Det finnes også et utall andre tjenester som hjelper deg med profilering på nettet. Disse tjenestene er åpenbart reklamerelatert.

Konto 7320 Reklamekostnad vil dermed være nærmeste forslag.

Man vil også kunne forsvare at man kjøper en tjeneste.

Konto 6795 Annen tjeneste, ikke oppgavepliktig vil dermed også kunne brukes.

Gebyr, innmeldingsavgift til ulike nettsider

Det er vanlig å bruke ulike tjenester for å få nye kunder og nye oppdrag. Eksempler på slike tjenester i Norge vil være mittanbud.no eller Finn.no. Det finnes også andre, for eksempel veldig mange utenlanske nettsider, med samme konsept, da gjerne mer relatert mot andre typer tjenester enn typiske håndverkertjenester. For å være med i en slik side må man gjerne betale en avgift eller et gebyr.

Konto 7300 Salgskostnad vil kunne være naturlig å bruke, da dette er en kostnad man har for å få solgt tjenestene sine, som ikke er helt lik en reklamekostnad.

Man vil også kunne forsvare at man kjøper en tjeneste av disse nettstedene.

Konto 6795 Annen tjeneste, ikke oppgavepliktig vil dermed også kunne brukes.

Husk de nye mva-reglene

Kontovalg til side, for uavhengig av hvilken konto du velger så må du forholde deg til de nye mva-reglene som gjelder for kjøp av varer og tjenester fra utlandet, noe som er aktuelt i flere av de nevnte eksemplene over. Du kan lese mer om mva-reglene her.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar