Nye ord og uttrykk

Regnskapsbransjen utvikler seg hele tiden og det gjør også begrepene Skatteetaten foretrekker å bruke om rapportene de ønsker tilsendt. Nå vil de ikke lenger ha selvangivelser eller oppgaver, det nye moteordet innen skatterapportering er “meldinger”.

Skatteetaten fornyer lov og begreper

Som følge av ny skatteforvaltningslov fra 01.01.2017, lanserte Skatteetaten også flere nye begreper og de nye begrepene tyder på at de ønsker å kommunisere bedre med mobilgenerasjonen, for nå skal vi sende meldinger til Skatteetaten.

For de som har jobbet med regnskap og økonomi over lang tid, kan det være vanskelig å omstille seg. Derfor tenkte jeg det kunne være nødvendig å gå igjennom noen av disse, ikke bare for lesere av jithomassen.no, men også for min egen del. Her følger derfor et lite utvalg.

 

Skattemelding

Først ut av de nye “meldingene” er Skattemeldingen. For det heter ikke lenger selvangivelse, men Skattemelding.

Endringen er ikke mer innarbeidet enn at Skatteetaten selv bruker overskriften “Skattemelding (selvangivelse)” på sine informasjonssider. Begrepet selvangivelse sitter langt inne for de fleste, men man kan ikke argumentere imot at dette var et begrep overmodent for utskiftning.

En “angivelse” høres jo helt feil ut, så nå kan du endelig slippe å “angi” deg selv hvert år, men heller melde fra om dine økonomiske forhold. Mye bedre.

 

Skatteskjemaer

Videre har vi ikke lenger det vi ført kalte for ligningspapirer, disse heter nå skatteskjemaer, men jeg har en mistanke om at det vil ta lang tid før denne endringen er innarbeidet i vokabularet til folk flest. Ordet ligning i skattemessig forstand betyr “beregning av skatt” og det er jo nettopp det skatteskjemaene gjør.

 

Skattemelding for merverdiavgift / MVA Melding

Man leverer heller ikke Alminnelig omsetningsoppgave eller mva-oppgave lenger. Nå heter det Skattemelding for merverdiavgift eller mva-melding. Denne endringen kom med sammen med en større omlegging av mva-rapporteringen som blant annet også inkluderte nye mva-koder.

Den gamle “alminnelig omsetningsoppgaven” var nok en del enklere fordi den hadde færre poster, men fortvil ikke dersom du savner denne, for hvis du ikke har særlig mye kjøp og salg fra utlandet, så vil du måtte gjøre noe særlig annerledes. De postene du skal bruke i den nye mva-melding vil stort sett sammenfalle med de du har brukt tidligere. Du kan lese mer om den nye mva-meldingen her.

 

A-melding

Neste melding ut er A-meldingen, som samler alle typer lønnsopplysninger i en månedlig rapportering. Det vil si at vi ikke lenger har den årlige oversikten over hva man har tjent som før het Lønns og trekk- oppgave. Den har blitt erstattet av månedlige a-meldinger som til sammen utgjøre en “sammenstilling” for hver enkelt arbeidstaker. Denne endringen kom allerede i 2015, så den er noe mer innarbeidet.

Mange av endringene som har kommet de senere årene har gjort livet enklere for små virksomheter, men A-meldingen er dessverre et unntak i en slik sammenheng.

Med a-meldingen må man levere opplysninger hver måned, uavhengig av om man har lønnsutbetalinger eller ikke, noe som innebærer mer administrasjon for en liten virksomhet hvor lønnsutbetalingene ikke er regelmessige.

 

Enkeltpersonforetak

Jeg tar også med enkeltpersonforetak med i denne oppstillingen selv om det er flere år siden det het enkeltmannsforetak. For som Eivind kommenterer i min artikkel om enkeltpersonforetak, så forsvant enkeltmannsforetak sammen med begrepet styreformann for flere år siden.

Nå heter det enkeltpersonforetak og styreleder.

Årsaken til at jeg tar med enkeltpersonforetak er altså at jeg selv også fremdeles kan ta meg i å si enkeltmannsforetak noen ganger, og et raskt søk på nettet viser at det skrives artikler om enkeltmannsforetak fremdeles, dette viser hvor vanskelig det kan være å få innarbeidet nye begreper noen ganger.

 

Står noter for tur?

Nå har jeg sikkert glemt noen endringer, men det får bare være. Det er også litt interessant å tenke over hva som blir neste endring. Nå har det allerede kommet noen endringer i forbindelse med levering av årsregnskap, nemlig at små foretak ikke lenger behøver å levere årsberetning.

Men man er fremdeles pliktig til å levere noter, og når man først skal forenkle begrepsapparatet. Hva i all verden er egentlig noter for noe? Vi driver da med økonomi og ikke med musikk. Sannsynligvis kommer begrepet fra det engelske ordet for notater, “notes”, men det er mulig jeg tar feil.

Uansett så ville jeg ikke være overrasket om begrepet “noter til regnskapet” står for tur, etter neste offentlige strategiweekend er unnagjort.

I tillegg kunne det også vært greit å kvitte seg med et begrep som Generalforsamling og dermed Generalforsamlingsprotokoll, men man skal vel kanskje ikke strekke strikken for lang ved å håpe for mye.

**

Bildet (øverst) er hentet fra Freepik.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar