Merverdiavgift på telefon og internett

Man har mva-fradrag for kostnader til telefon og internett, men det skal tilbakeføres for privat bruk. Dette kan være forvirrende, så her kommer en liten klargjøring.

Telefon og internett, eller såkalte EKOM-tjenester (som er en forkortelse for elektronisk kommunikasjon), er gjenstand for flere vurderinger i regnskapet, både når det gjelder mva-fradrag og fordi man må tilbakeføre privat fordel skattemessig.

Men husk at dette er to forskjellige vurderinger.

Tilbakeføring av privat fordel (skattemessig)

Tilbakeføring av privat fordel er en tilbakeføring av den private fordelen man har av at bedriften dekker telefon og internett kostnaden din. Privat fordel skal tilbakeføres med samme beløp, uavhengig av om man har et eller flere abbonementer, eller bruker telefonen mye eller lite. Skatteetaten har fastsatt et såkalt “sjablongbeløp” som er fast for alle.

Privat fordel skal tilbakeføres med 4392 kroner pr. år.

Jeg har skrevet litt mer om dette i artikkelen EKOM-tjenester for enkeltpersonforetak.

MVA-fradrag etter faktisk bruk

Man må også korrigere for mva, fordi man ikke har mva-fradrag for privat bruk av telefon og internett. Det vil si at man må tilbakeføre den private bruken og føre denne uten mva-fradrag. Her velger mange å bruke den skattemessige tilbakeførselen som grunnlag også for MVA-fradrag, uten annen grunn enn at dette er enklest. Og det er helt greit, men man har også et alternativ.

Det er den faktiske private bruken som skal være gjenstand for mva-korrigeringen.

Når det gjelder mva-fradrag så er det nemlig den faktiske private bruken som skal korrigeres, uavhengig av den skattemessige sjablon-tilbakeførselen. I noen tilfeller kan dette bli både mer riktig og mer gunstig for din virksomhet.

Eksempel på tilbakeføring

La oss si at du i ditt enkeltpersonforetak har telefon og internettutgifter på 8 000 kroner (netto). Du må uansett tilbakeføre 4392 skattemessig som gjør at du bare sitter igjen med en kostnad på 3608 kroner i regnskapet ditt. Dette er du imidlertid litt frustrert over, fordi du vet at du bruker telefon og internett 75% i næring og 25% privat. Altså er 6000 kroner bruk i næring og 2000 kroner privat bruk, dette har du kontroll på.

Den skattemessige tilbakeføringen får du ikk gjort noe med, men siden mva-fradraget skal gjøres etter faktisk bruk, kan du i alle fall bruke din vurdering der og korrigere for din faktiske private bruk som er  2000 kroner (netto). Korrigeringen blir slik:

2500,- DEBET 6900 Telefon og bredbånd

2000,- KREDIT 6900 Telefon og bredbånd

500,- KREDIT 2710 Inngående mva

Du tilbakefører med andre ord 500 kroner i mva, som du tilbakebetaler på neste mva-oppgave. Hadde du brukt sjablongbeløpet også her ville dette beløpet vært 879 kroner.

 

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

2 kommentarer om “Merverdiavgift på telefon og internett”

  1. “Hadde du brukt sjablongbeløpet også her ville dette beløpet vært 879 kroner.”

    Hvordan kom du fram til 879 kr?

    Svar

Legg igjen en kommentar