Merverdiavgift for nybegynnere

mvaMange betaler merverdiavgift på varer og tjenester uten å vite hva det egentlig er for noe, men næringsdrivende bør lære seg dette. Her er merverdiavgift for nybegynnere.

Kort fortalt er merverdiavgift en avgift (vanligvis 25%) man betaler på varer og tjenester.

Beregning av merverdiavgift

Merverdiavgift legges til den opprinnelige prisen ved at man ganger denne med 1,25 og på den måten får et tillegg på 25%. Det vil si at en vare som opprinnelig koster 10 000 kroner vil koste 12 500 kroner inkludert merverdiavgift.

Prisen inkludert merverdiavgift er den man betaler.

Selgeren av denne varen sitter igjen med 10 000 kroner, mens 2 500 kroner er merverdiavgift selgeren må betale til staten. Prøv denne mva-kalkulatoren for å beregne mva beløp!

Inngående og utgående merverdiavgift

Som næringsdrivende er skillet mellom inngående og utgående merverdiavgift viktig, her er forskjellen:

 • Inngående merverdiavgift
  • Den merverdiavgiften den næringsdrivende selv betaler ved kjøp av varer og tjenester, for eksempel ved betaling av inngående faktura.
 • Utgående merverdiavgift
  • Den merverdiavgift den næringsdrivende krever inn på vegne av staten ved salg av varer og tjenester, for eksempel når man sender utgående faktura.

Ved regnskapsføring er det viktig å ha god kontroll på inngående og utgående merverdiavgift, fordi dette skal rapporteres med en mva-melding.

Mva-melding

Alle næringsdrivende som driver mva-pliktig virksomhet skal levere mva-melding, som oftest er dette terminvise (tomånedlige) oppgaver som skal leveres 6 ganger i året.

Mva-meldingen er en oppstilling som viser hvor mye merverdiavgift man skylder eller har til gode for perioden.

Kort fortalt må man betale tilbake all utgående merverdiavgift, fratrukket inngående merverdiavgift man selv har betalt i perioden.

Dersom man for eksempel selger varer for for 12 500 kroner (inkludert mva) og kjøper varer for 5 000 (inkludert mva) så vil man ha følgende regnestykke:

 • Utgående merverdiavgift
  • Grunnlag utgående mva: 10 000 kroner
  • Skyldig utgående mva: 2 500 kroner
 • Inngående merverdiavgift
  • Grunnlag inngående mva: 4 000 kroner
  • Tilgode inngående mva: 1 000 kroner (trekkes fra skyldig mva)
 • Mva å betale: 1 500 kroner

Mva-plikt

De aller fleste næringsdrivende er mva-pliktige så lenge de selger for over 50 000 kroner i løpet av et kalenderår. Men det finnes noen unntak fra hovedregelen, de skal ikke beregne merverdiavgift av salget sitt.

For eksempel er flere typer helsetjenester unntatt, det samme gjelder undervisning, kunst og kultur.

Driver man med næring utenfor mva-loven skal man ikke beregne mva eller levere mva-melding, men dette med mva-plikt er et område med flere nyanser, fordi man kan være både unntatt eller fritatt for mva. Les mer om forskjellen på pliktig, fritatt eller unntatt for mva her.

Mva-satser

Hvilken type næring du driver er også med å bestemme hvilke mva-sats du skal bruke. Her er de ulike satsene:

 • 25% mva (gjelder som hovedregel)
 • 15% mva (gjelder salg av næringsmidler)
 • 12% mva (gjelder persontransport, hotell/utleie av rom m.m.)
Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar