Korona, kompensasjonsordningen og andre tiltak – hva skjer videre?

koronakompensasjonDet er gjengs oppfatning at myndighetene kom relativt raskt i gang med støttetiltak mot næringslivet etter nedstengingen 12.mars. Likevel utvikler og forandrer både kompensasjonsordningen og andre tiltakspakker seg etter hvert som tiden går.

Nils Lavik for jithomassen.no

Disse endringene kan være relevant for en del gründere, frilansere og småforetak.

Ny og oppdatert plan

29. mai 2020 la regjeringen frem ny og oppdatert plan for hvordan Norge skal komme seg ut av koronakrisen.

Ifølge regjeringen var kompensasjonsordningen for næringslivet rett medisin for å sikre bedrifters overlevelse i den akutte fasen da Norge stengte ned, men feil virkemiddel når økonomien nå skal ta seg opp igjen. Ordningen forlenges likevel til og med august, men nedskaleres gradvis ved å redusere kompensasjonsgraden for juni og juli til 70 prosent og til 50 prosent for august (ned fra 80 prosent for mars, april og mai).

Fokuset blir nå flyttet fra kompensasjonsordningen, som trappes gradvis ned, og over på tiltak som er ment å sikre aktivitetsøkning og verdiskapning i et langsiktig perspektiv.

Søknadsportalen for mars, april og mai er åpen frem til 30. juni, så husk å søke før dette.

Les mer om Corona-kompensasjon her.

Endringer i ordningen som berører småforetak spesielt er for det første at egenandelen halveres fra 10 000 til 5 000 kroner, noe som kommer de aller minste bedriftene til gode. I tillegg kan hvert foretak nå motta gaver, kronerulling og f.eks. Spleis-initiativ for inntil 3 000 per måned uten at det skal regnes som omsetning (og dermed redusert tilskudd).

Usikker høst

Hva som skjer med ordningen etter august er fremdeles i det blå, men ting tyder på at myndighetene vil se an hvilke næringer som sliter mest grunnet ettervirkninger av krisen. Mange markeder og foretak forventes nemlig å komme opp mot normal omsetning i løpet av sommermånedene, og statlig støtte langs hele linjen anses da for å virke mot sin hensikt.

Mange mikro- og småbedrifter med vesentlig omsetningfall er likevel støtteberettiget fremdeles. Sjekk derfor kompensasjonsordning.no for generell informasjon og om du oppfyller kriteriene for tilskudd i tiden fremover. Her ligger også søknadsskjema.

Mest relevant for bedrifter med ansatte

Hva kommer så i stedet? Tiltak som ifølge Erna Solberg skal få fart på norsk økonomi, og som finansminister Jan Tore Sanner hevder skal gi næringslivet «tryggheten de trenger til å ansette flere, vokse og satse på nye markeder». Fem overordnede, generelle satsingsområder:

1: Tiltak for å få folk tilbake i jobb
2: Tiltak for å sikre flere bein å stå på
3: Tiltak for å skape en grønn fremtid
4: Tiltak for å gjennomføre Utdanningsløftet 2020
5: Tiltak for å inkludere flere

Disse tiltakene er ikke rettet mot de aller minste bedriftene, deriblant enkeltpersonforetak, men noen av dem har relevans for de litt større:

Regjeringen tar til orde for en midlertidig lønnsstøtteordning for å ta permitterte tilbake til jobb, som innebærer et konkret kontanttilskudd per ansatt.

Vær også obs på at staten fra og med 1.september 2020 tar mindre av regningen for nye permitteringer, ved å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager. Hensikten er at det skal svi mer på pungen for bedrifter som velger å permittere heller enn å beholde ansatte. I tillegg rulles det ut egne tiltakspakker for reiselivsnæringen og sesongbedrifter.

Myndighetenes akutte krisetiltak i form av kontantoverføringer og likviditetssikring er altså på retur, og fokuset fremover ligger på vekst, utvikling og flere arbeidsplasser i privat sektor. En konsekvens av denne strategien er at staten pøser penger inn i Innovasjon Norge, slik at totalpotten deres til fordeling på søknader om støtte øker kraftig.

Tilskuddene skal bidra til at bedriftene kan videreføre gode innovasjonsprosjekter, eller legge til rette for nye. Opptartfinansiering, kommersialiseringstilskudd, mentorordning og kombinasjonstjenester er eksempler. For mange små virksomheter med gode idéer er det muligens «Ekstraordinært innovasjonstilskudd 2020» som er mest interessant. Dette er en tjeneste for bedrifter som bygger sin vekststrategi på innovasjon, og er ment å bidra til å videreføre eller tilrettelegge for innovasjonsprosjekter.

Sjekk Altinn jevnlig

Når det gjelder enkeltpersonforetak og frilansere som har hatt inntektstap som følge av koronakrisen, så er det foreløpig ingenting nytt i forhold til ordningen som trådte i kraft tidligere i år.

Man søker etterskuddsvis – så kan du dokumentere inntektstap for juni, så kan du først søke i begynnelsen av juli. Altinns informasjonsside om kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere oppdateres når det skjer noe nytt, så følg med på denne i tiden fremover!

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar