Ikke lenger krav om årsberetning

Nå kan du sette årsberetning på din “Not to do list” for nå behøver ikke lenger små foretak å utarbeide årsberetning i forbindelse med levering av årsregnskap, dette kravet faller bort fra og med regnskapsåret 2017. Men man er fremdeles pliktig til å utarbeide noter.

Små foretak har forenklede regnskapsregler på flere områder, og nå gjøres reglene enda enklere.

 

Årsregnskapet

Denne artikkelen handler om krav til årsregnskapet, som ikke har noe med levering av skatteopplysninger å gjøre (skattemelding/selvangivelse), men levering av offentlige regnskapstall som kan søkes opp i offentlige registre for alle regnskapspliktige selskaper i Norge. Du kan lese mer om årsregnskapet her.

 

Krav om årsberetning faller bort

Inntil nå har små foretak vært pliktig til å lage en årsberetning i forbindelse med årsregnskapet, denne har blitt levert som et vedlegg til årsregnskapet sammen med noter til regnskapet.

Årsberetningen er et styredokument som forteller litt om driften og hvordan det siste året har vært for virksomheten. Den inneholder informasjon om økonomisk utvikling, fortsatt drift, arbeidsmiljø, likestilling, ytre miljø osv.

For de aller fleste små virksomheter har dette vært en øvelse i klipp og lim av standard fraser som tilfreddstiller lovkravene til innhold i en slik beretning, uten at den har hatt en nyttig funksjon overhodet. En klipp og lim øvelse man nå altså slipper.

Fra og med regnskapsåret 2017 er små foretak ikke lenger pliktig å levere årsberetning.

 

Disse notene er obligatoriske

Men man kommer ikke unna å levere noter til årsregnskapet. Notekravene til små foretak er de samme som tidligere med unntak av virksomheter hvor det er er usikkerhet om fortsatt drift. Disse plikter å ta med en note om dette i tillegg til de andre notene. Dette er en type «kompensasjon» for den informasjonen man mister i årsberetningen.

Med det sier vel strengt tatt Skatteetaten at den eneste nyttige informasjonen man hadde i den gamle årsberetningen var i de tilfeller hvor det var usikkerhet om fortsatt drift.

Det er obligatorisk å ta med opplysninger om følgende forhold i notene:

  • Antall aksjer
  • Antall ansatte (årsverk)
  • Obligatorisk tjenestepensjon
  • Ytelser til ledende personer, og revisor
  • Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer eller aksjeeiere
  • (Eventuell) usikkerhet om fortsatt drift

Noter utover disse skal være med i den grad selskapet vurderer informasjonen som vesentlig for å gi et riktig bilde av regnskapet. Det er altså ikke slik at resten av notene automatisk «faller bort». Vanligvis har man for eksempel også en skattenote og en note som viser bevegelser i egenkapitalen. Dersom man har driftsmidler bør man ha med en note som viser verdien av disse og avskrivninger.

 

Terskelverdier for små foretak

Til slutt kan det være greit å være klar over terskelverdiene for små foretak, som altså er det som bestemmer om ditt selskap faller inn under bestemmelsene for små foretak eller ikke.

Da kan man nemlig ikke overskride disse grensene på mer enn ett punkt:

  • Salgsinntekt: 70 millioner
  • Balansesum: 35 millioner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Overskrides disse verdiene på to eller flere punkt ansees din virksomhet som et stort foretak.

 

 

***

Bildet (øverst) er hentet fra Freepik.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar