Hva har myndighetene gjort for småbedrifter siden sist?

SmåbedrifterRegjeringen la i januar frem sin politiske plattformen og presenterte en prinsipperklæring som også tok for seg ambisjonene for småbedrifter. Siden den gang har lite skjedd.

Nils Lavik for jithomassen.no

I Granavolden-dokumentet ble det gitt løfter om å utrede og gjennomgå hvordan forholdene kunne legges bedre til rette for gründere og småbedrifter, som du kan lese mer om her.

Utsatt strategi

Et av de viktigste tiltakene var å utarbeide en ny strategi for det videre arbeidet med å forbedre rammebetingelsene for ENK- og SMB-bedrifter.

Denne ble lovet fremlagt før sommeren 2019, men er utsatt til høsten. Men litt mer fikk vi vite, blant annet at hovedfokuset ville ligge på vekstprosesser i form av tilgang til arbeidskraft, kapital og markeder. I tillegg skulle forenklingsprosesser stå sentralt, blant annet knyttet til redusert byråkrati og skjemavelde.

Sjarmoffensiv eller alvor?

Representanter for regjeringen reiste i juni land og strand rundt for å besøke hundrevis av bedrifter med turneen «Småbedriftslivet». Hensikten var ifølge prosjektledelsen å lytte, lære og ta til seg innspill om hva regjeringen kan gjøre for å forbedre situasjonen, for slik å få et sterkere grunnlag for det videre strategiarbeidet.

Krav og ønsker

Strategi-utsettelsen har ført til at ulike interesseorganisasjoner har lagt frem krav til de politiske partiene nå før lokalvalget. Problemet med flesteparten av disse kravene er, i likhet med prinsipprogrammet til regjeringen fra januar, at de er vage og generelle. Et godt eksempel er SMB Norge, som oppfordrer næringsdrivende til å stemme på lokalpolitikere og partier som blant annet

  • løfter frem de små og mellomstore bedriftenes behov og utfordringer
  • sørger for at kommuner og fylker opplyser og gir råd om muligheter i lokale næringsfond
  • sørger for at lokale småbedrifter gis anledning til å delta i offentlige anbud – kommuner og fylker kjøper tjenester for milliarder hvert eneste år og er viktige oppdragsgivere
  • kan bidra til at Stortinget vurderer om større deler av selskapsskatten kan tilfalle kommunene i stedet for staten

Gründere, enkeltpersonforetak og ledere av mikro- og småbedrifter bør derfor studere de ulike partiprogrammene nøye, dersom rammebetingelsene for egen virksomhet er det viktigste for valget.

Det er store variasjoner lokalt hvilke partier som representerer den beste politikken for den enkelte næringsdrivende, og man bør i tillegg ta troverdigheten med i vurderingene – ved å studere hva de faktisk har gjort i praksis relatert til tidligere valgløfter på området.

Hvordan kan så regjeringen gjøre hverdagen enklere for din bedrift? Det kan du fortelle dem her.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar