Fylle ut omsetningsoppgave

Omsetningsoppgave

Utfylling av en omsetningsoppgave for merverdiavgift gjøres enkelt og effektivt via Altinn. Har du gjort registreringsarbeidet på forhånd, skal det bare være å registrere riktige summer på de ulike postene i skjemaet. Her leser du hvordan.

kalkulatord logo

Det er med rapportering av merverdiavgift, som med all annnen rapportering innenfor regnskap. Dersom grunnarbeidet er gjort, er rapporteringen enkel. Den består i å hente ut tall som allerede er registrert og ligger klare.

Merverdiavgift rapporteres med omsetningsoppgaven RF-002, som du finner under skjemaer inne på Altinn. Når du er registrert i merverdiavgiftsregisteret (les mer om det her) skal skjemaet dukke opp automatisk i din meldingsinnboks. Det eneste du behøver å gjøre er å åpne det, så er du i gang. Åpningsbildet ser ut som bildet ovenfor, hvor dine foretaksopplysninger ligger ferdig utfylt under Generell Informasjon. Skal du endre kontonummer for (eventuell) tilbakebetaling av merverdiavgift kan du gjøre det her.

Klikker du Neste kommer du inn i selve skjemaet, som består av 11 ulike poster og er en oppstilling over det du har fakturert ut av merverdiavgift (utgående merverdiavgift) og det du selv har betalt av merverdiavgift (inngående merverdiavgift).  Man vil imidlertid bare ha bruk for noen av disse postene ved utfylling av oppgaven.

Postene 1 – 6 brukes til å rapportere din avgiftspliktige omsetning (utgående merverdiavgift). For de aller fleste vil dette være utfakturerte inntekter med 25 % merverdiavgift, som skal fylles ut i Post 1 og Post 4, som i eksempelet nedenfor, hvor man har en avgiftspliktig omsetning på kr. 100 000 i perioden, som gir kr. 25 000 i merverdiavgift.

Eksempelbedriften skylder Skatteetaten kr. 25 000 i merverdiavgift før fradrag for inngående merverdiavgift er tatt med.

Videre har man postene 8 – 10, som viser det du har betalt i inngående merverdiavgift for perioden. Her vil de fleste ha mest inngående merverdiavgift på 25%, som fylles ut i Post 8. Videre skal man fylle ut Post 9 og 10 dersom man også har kostnader med øvrige avgiftssatser. Eksempelbedriften har kr. 18 000 i fradragsberettiget inngående merverdiavgift, dette tilsvarer et grunnlag på kr. 72 000, som ikke skal rapporteres i omsetningsoppgaven, men som vil vise som en kostnad i resultatregnskapet til virksomheten. Videre har eksempelbedriften kr. 750 i fradragsberettiget inngående lav sats (8%).

Altinn trekker selv fra din inngående merverdiavgift, slik at skyldig merverdiavgift kommer opp i Post 11. Har man merverdiavgift til gode vises dette på samme måte med teksten Avgift til gode.

Oppgaven vil da se ut slik som dette, og være klar for signering og innsending.

 

Omsetningsoppgave

 

Merverdiavgift rapporteres i tomånedlige terminer, eller årlig (les mer om årlig mva her) men prinsippene for å fylle ut omsetningsoppgaven er de samme.

Husk å ta ut rapporter med riktige datointervaller, dersom du bruker et regnskapsprogram, slik at tallene du rapporterer stemmer med perioden oppgaven gjelder for. En grei avstemmingsregel kan være at inntektskontoene dine i regnskapet skal samsvare med total samlet omsetning i Post 1 i Omsetningsoppgaven.

Rapporterer du mva uten å bruke et regnskapsprogram eller fører regnskapet selv, for eksempel i Excel eller Open Office, er det ekstra viktig å skjønne logikken bak omsetningsoppgaven og hvor de forskjellige tallene kommer fra.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar