Fra nettbanken til XCELLO på 1-2-3

Du kan importere transaksjoner fra nettbanken din og overføre disse til XCELLO med noen ganske få tastetrykk. Her viser jeg hvordan du gjør det.

Gjør du regnskapet i XCELLO kan du benytte deg av denne funksjonen til å føre bankregistreringer på en effektiv måte.

Slik går du frem:

1. Eksporter transaksjoner fra nettbanken

Det første du må gjøre er å eksportere bank-transaksjonene dine fra nettbanken, til en fil med regneark-format. Hvordan du gjør dette avhenger av hvilken nettbank du benytter deg av, men alle moderne nettbanker har en slik funksjon.

I nettbanken til Sparebanken Vest gjør du dette med følgende menyvalg:

Konto og kort – Post og arkiv – Transaksjoner

I skjermbildet som da kommer opp velger du konto og periode og klikker på regneark symbolet nede i høyre hjørne.

 

Slik ser det ut hos Sparebanken Vest. Her velger jeg transaksjoner på driftskonto for april 2018 og eksporterer disse.

 

2. Bearbeid tallmaterialet

Filen som genereres av nettbanken er høyst trolig en såkalt CSV fil, det vil si en fil som i utgangspunktet er formatert som tekst for å være kompatibel med flest mulig applikasjoner. Du kan likevel åpne denne med ditt regneark-program, som konverterer filen til ditt regneark format. Når du åpner filen vil du få en konverteringsmelding:

Slik ser konverteringsmeldingen ut i Open Office. Ta gjerne en titt på kolonnene nederst. Klikk OK.

 

Filen fra nettbanken vil inneholde en del flere kolonner en du har bruk for, derfor må du redigere disse til de som er aktuelle for XCELLO. Jeg velger for eksempel å slette “Bokført” – “Tekstkode” og “Arkivref.”, slik at jeg står igjen med “Dato” – “Beskrivelse” og “Beløp”.

Jeg sletter kolonner ved å markere flere om gangen – høyreklikke og velge “Slett”.

 

Før jeg er fornøyd med utvalget legger jeg også inn et par tomme kolonner slik at jeg kan lime utvalget direkte inn i XCELLO.

Det som kopieres inn ser dermed slik ut:

Jeg markerer utvalget ved å klikke og dra cellene jeg ønsker å ta med, og kopierer ved å høyreklikke og velge “Kopier”.

 

3. Lim inn i XCELLO

Til slutt limer du utvalget direkte inn i XCELLO og du har alle bankregistreringene for perioden klare til å konteres.

Når jeg limer inn utvalget klikker jeg “Paste Special” slik at farge og formatering i destinasjonscellene beholdes og bare verdiene limes inn.

Om du ser bildet over skjønner du hvorfor jeg valgte å ha to tomme kolonner i tallmaterialet, for å gi plass for konteringen jeg skal gjøre i XCELLO. I eksempelet har jeg limt inn verdiene i DIVERSE-arkfanen i XCELLO for enkeltpersonforetak 2018.

Jeg har i dette eksempelet bare tatt med 15 transaksjoner for å vise prinsippet, men du kan naturligvis gjøre dette med så mange transaksjoner du ønsker og på den måten spare deg selv for mye registreringsarbeid.

 

Bildet (øverst) er hentet fra Freepik.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar