Enkeltpersonforetak Oppsummert

Enkeltmannsforetak Oppsummert

Jeg får ofte spørsmål om det å starte enkeltpersonsforetak, noe jeg gjerne svarer på. Her følger en oppsummering av noen hovedpunkter som jeg håper kan være til nytte for noen.

Hva er et enkeltpersonforetak?

Enkeltpersonsforetak er en god løsning for deg som ønsker å starte med næringsvirksomhet. Med denne foretaksformen er næringsinntekten og det økonomiske ansvar direkte knyttet til din person, som ikke er noen ulempe om man gjør det ordentlig. Med enkeltmannsforetak har du ingen oppstartskostnader og mulighet for full kontroll på egen virksomhet, enten det er din hovedinntekt eller en biinntekt.

Opprette enkeltmannsforetak

For å opprette et enkeltmannsforetak må man først registrere seg  i foretaksregisteret, slik at man får tildelt organisasjonsnummer. Da blir man også søkbar med en egen side i Brønnøysundregistrene, slik som jeg har her.

Dette gjør man ved å sende inn skjemaet Samordnet registermelding, som man kan gjøre elektronisk her (krever Altinn innlogging).

Fakturering

Et enkeltmannsforetak fakturerer oppdragsgiver/kjøper for de tjenester/varer som leveres. Fakturaene du sender ut er et salgsdokument som skal dokumentere din inntekt i regnskapet og det stilles visse krav til dette dokumentet. Det skal blant annet inneholde fakturadato, forfallsdato, ditt (selgers) navn, adresse og organisasjonsnummer, kjøpers navn, adresse og organisasjosnummer, tidspunkt for levering, eventuell timeliste – med mer. Se på en faktura du selv har fått i posten, fra en seriøs aktør, så skjønner du hva som skal med.

Mer om krav til salgsdokument finner du her.

Regnskap og fradrag

Når man driver enkeltmannsforetak må man føre regnskap for å være i stand til å dokumentere riktig inntekt til skattemyndighetene. For veldig mange næringsdrivende er dette noe man kan gjøre selv, særlig hvis man ikke har spesielt mange transaksjoner.

Hovedprinsippet for et regnskap er at summen av dine utgående faktura utgjør din inntekt. Fra denne inntekten får man fradrag for kostnader relatert til driften. Det kan være inngående faktura eller øvrige kvitteringer. Kostnadene skal være «til inntekts ervervelse», og her kommer man langt med sunn fornuft. Det er en myte at næringsdrivende får fradrag for alle mulige private kostnader, men pass på at du får med deg de fradragene du har krav på.

Mer om ulike fradrag her og her.

Føre regnskap

Dersom du har færre enn 600 bilag i løpet av året kan du gjøre regnskapet selv i et regneark. Prøv gjerne mitt gratis regneark for dette formålet.

Merverdiavgift

Fakturerer du for mer en kr. 50.000,- i løpet av et inntektsår har tiden kommet for å registrere foretaket i merverdiavgiftsregisteret. Det betyr at man må legge til merverdiavgift (25%) på utgående faktura, men husk at man fra dette tidspunkt også får fradrag for merverdiavgift på inngående faktura, og at din oppdragsgiver kan få fradrag for merverdiavgiften du fakturerer, slik at dine tjenester/varer ikke nødvendigvis koster mer.

For å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret benytter man igjen Samordnet Registermelding, denne gang «Del 2: Tillegg for merverdiavgiftsregisteret». Også dette kan gjøres elektronisk via Altinn. Registrer deg her.

Les mer om hvordan du registrerer deg i merverdiavgiftsregisteret.

Du kan lese mer om  merverdiavgift her.

Husk at det også finnes unntak og fritak fra merverdiavgiftsregistrering, sjekk om du tilhører et av disse.

Selvangivelse

Årets høydepunkt for en som driver enkeltmannsforetak, er naturligvis selvangivelsen.  Som næringsdrivende skal du levere inn Selvangivelse for Næringsdrivende, som vedlegg til denne skal du levere Næringsoppgave og Personinntektsskjema. Prosessen har blitt veldig brukervennlig de siste årene, dersom du lærer å bruke Altinn.

Har du næringsinntekt under kr. 50 000,- i løpet av et kalenderår, behøver du sannsynligvis ikke å fylle ut næringsoppgave eller Personinntektsskjema. Da kan du bruke «Poster for næringsdrivende med enkeltmannsforetak» i selvangivelsen og fylle inn driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat og personinntekt der.

Mer utfyllende informasjon om Selvangivelse for næringsdrivende finner du her.

System

Før du setter i gang er det viktig med en viss orden i papirene. Ta vare på alle kvitteringer og fakturaer fortløpende og sørg for å oppbevare dem et sikkert sted i ordnede kategorier. Gjør du dette elektronisk kan det ordnes med elektroniske mapper og pdf-filer. Regneark kan også være et nyttig verktøy for dette arbeidet. Ikke kjøp Office pakken, last heller ned OpenOffice gratis herfra.

Kjøp en perm for å ta vare på eventuelle papirkopier. Det papirløse samfunn er ikke her riktig enda. Organiser denne med skilleark og kategorier, ta vare på all relevant korrespondanse, resirkuler det du ikke behøver. Husk å kostnadsføre permen i regnskapet, sammen med andre kontorutgifter. Sorter alt etter kategori og dato.

 

Kategorier

 

Gjør du dette løpende gjennom året, vil du takke deg selv når tiden kommer for å levere regnskap.

Et annet viktig hjelpemiddel er en kalender hvor viktige datoer er merket av. Sticos har en gratiskalender du kan laste ned her (2015).

 

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

2 kommentarer om “Enkeltpersonforetak Oppsummert”

  1. Til informasjon så er det ikke lenger noe som heter enkeltmannsforetak. Det forsvant sammen med styreformann for flere år siden. Det heter nå enkeltpersonsforetak og styreleder.

    Svar

Legg igjen en kommentar