Endringer i aksjeloven 2019

Endringer i aksjelovenHøsten 2016 leverte Aksjelovutvalget forslag til endringer i aksjelovgivningen. Disse er fulgt opp, og har nå ført til endringer som er gode nyheter for mange AS. Her er en kort gjennomgang av de viktigste, samt en repetisjon av endringene som kom i 2017 og 2018.

Nils Lavik for jithomassen.no

Endringene er spesielt viktige for småbedrifter, siden de gjør det enklere både å drive og avvikle et lite AS, og dessuten har relevans for både styret og daglig leder. Noen gjelder fra 1.januar 2019, andre fra 1.mars.

 

Endringer fra 1.januar 2019

Daglig leders rapporteringsplikt

 • Rapportering kan skje på andre måter enn i møter eller skriftlig. Et eksempel er lydopptak
 • Hensikten er å understreke at rapporteringen er teknologinøytral
 • Samme endring gjelder for allmennaksjeselskaper

Hvis selskapet ikke har daglig leder

 • Styret står for den daglige ledelsen
 • Styret kan fortsatt vedta en annen løsning, f.eks. å delegere til ett eller flere styremedlemmer eller styreleder

Enklere og billigere å avvikle AS

 • De som har fravalgt revisjon av årsregnskapet, behøver ikke å revidere avviklingsregnskapet

Endringer fra 1.mars 2019

Forenklinger i vedtektene

 • AS trenger ikke lengre å angi forretningskommune
 • Gjelder også oppdateringer etter kommunesammenslåinger

Det sittende styret er ansvarlig for avvikling av AS

 • Generalforsamlingen trenger ikke lengre å opprette et eget avviklingsstyre
 • Eventuelle styremedlemmer som ikke ønsker å delta i et styre som fortsetter i forbindelse med avviklingsprosessen, kan tre ut i henhold til vanlige regler
 • Samme endring gjelder ASA

Avviklingsbalansen

 • Fortegnelsen og sluttoppgjøret for selskaper som har fravalgt revisjon blir avviklet

En del endringer vil tre i kraft senere, men konkret tidspunkt er i skrivende stund ennå ikke bestemt (mars 2019). Dette gjelder en del forhold rundt mellombalansen. Eksempler:

 • Oppheving av kravet om at mellombalanser skal revideres for AS som har fravalgt revisjon av årsregnskapet
 • AS må sende mellombalansen til Regnskapsregisteret

 

De viktigste endringer fra 2017 og 2018

 • Åpnet for elektronisk oppbevaring av selskapsdokumentasjon
 • Protokoll fra styremøte kan signeres elektronisk
 • Formell kommunikasjon mellom selskap og eierne kan foregå digitalt
 • Aksjeeierboken skal inneholde digital adresse, men denne skal ikke være offentlig tilgjengelig
 • Hvis ingen aksjeeiere motsetter seg det, kan generalforsamlingen avholdes uten fysisk møte
 • Aksjeeiernes rett til å delta på generalforsamlingen digitalt ble utvidet
 • Styremedlemmene kan tjenestegjøre på ubestemt tid
 • Det ble valgfritt for styret i små foretak å legge frem årsberetning i forbindelse med generalforsamlingen

 

Bildet er hentet fra Freepik,

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar