Dumme spørsmål: Hva er forskjellen på brutto og netto?

dumme spørsmålSnakker vi om lønn er det nesten alltid snakk om bruttolønn, som vil si lønn før skatt. Nettolønn vil dermed være lønn etter skatt. Men brutto og netto kan brukes i flere sammenhenger. 

Begrepene “brutto” og “netto” dukker opp i ulike sammenhenger hvis man driver bedrift. Det kan lønne seg å være klar over forskjellen.

Hva er forskjellen på brutto og netto?

Helt enkelt kan man si at brutto betyr “før fratrekk” og netto betyr “etter fratrekk”. Men definisjonen på brutto og netto vil variere litt etter hva man snakker om.

Brutto vil alltid være et høyere beløp enn netto, fordi det er “inkludert alt”, enten det gjelder lønn, pris eller annet. Når man snakker om netto har man trukket fra noe, oftest skatt eller merverdiavgift.

Hva er forskjellen på bruttolønn og nettolønn?

Bruttolønn vil si det beløpet du får i lønn før man trekker fra skatten. Det er bruttolønnen man snakker om når man for eksempel er i lønnsforhandlinger eller skal dokumentere hvor mye man tjener til banken for å få lån. Nettolønnen er det du vil få utbetalt når skatten er trukket fra, som vil være mer naturlig å bruke for eksempel hvis man skal sette opp et budsjett. 

Bruttolønn er lønn før skatt, nettolønn er lønn etter skatt (utbetalt).

Hva er forskjellen på bruttopris og nettopris?

Snakker man om bruttopris og nettopris vil det mest sannsynlig være pris med og uten merverdiavgift som omtales. Alle som omsetter for over 50 000 kroner i året, må legge til merverdiavgift på alt salg. Dette er ikke en inntekt for virksomheten, men må tilbakebetales til Skatteetaten. Den reelle inntekten vil være nettoprisen, altså uten merverdiavgift.

Bruttopris er pris inkludert merverdiavgift, mens nettopris er pris ekskludert merverdiavgift (uten merverdiavgift).

Men hva er da bruttoinntekt og nettoinntekt?

Det er mulig å bruke bruttoinntekt og nettoinntekt når man snakker om inntekten til en virksomhet. Da vil bruttoinntekten være alle salgsinntekter, mens nettoinntekten vil være alle salgsinntekter minus fradragsberettigede kostnader (kall det gjerne overskudd). Dette kan for eksempel være aktuelt for et enkeltpersonforetak som skatter av nettoinntekten.

  • Bruttoinntekt og nettoinntekt kan også brukes om lønnsinntekt, hvor forskjellen vil være den samme som for bruttolønn og nettolønn.

Bruker man brutto og netto flere steder?

Ja, det finnes flere eksempler på bruk av brutto og netto. Her er noen:

  • Bruttoformue og nettoformue, hvor bruttoformue er formue før fradrag for gjeld – som gir nettoformue.
  • Bruttofortjeneste, som er det samme som avanse (salgspris minus varekostnad)
  • Bruttonasjonalprodukt, som er summen av varer og tjenester som produseres i et land, per år
  • Bruttovekt og nettovekt, som er vekten med og uten innpakning/emballasje
  • I bare nettoen, som ikke behøver noen nærmere forklaring

Bruken av begrepet brutto og netto vil altså variere litt ut fra sammenhengen, hvor netto alltid vil være det man sitter igjen med til slutt.

Lær mer om sammenhengen mellom brutto og netto

Her er flere artikler relatert til brutto og netto:

Har du et dumt spørsmål?

Dumme spørsmål er naturligvis ikke egentlig dumme, men noe mange lurer på og ikke våger å spørre om.

Det som virkelig er dumt er å ikke spørre.

Har du et dumt spørsmål? Spør her.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar