2018

XCELLO for lag og foreninger (2018)

Regneark for lag og foreninger (2018) Dette regnearket er tilpasset lag og foreninger som skal utarbeide regnskap for regnskapsåret 2018. Regnearket har en enkel oppbygning, men likevel potensiale til å … Les mer

Regneark for enkeltpersonforetak (2018)

    Regneark for enkeltpersonforetak (2018) Dette regnearket er tilpasset enkeltpersonforetak som skal utarbeide regnskap for regnskapsåret 2018. Regnearket har en enkel oppbygning, men likevel potensiale til å bli en … Les mer

Regneark for aksjeselskap 2018

Regneark for aksjeselskap (2018) Dette regnearket er tilpasset aksjeselskap som skal utarbeide regnskap for regnskapsåret 2018. Regnearket har en enkel oppbygning, men likevel potensiale til å bli en fullverdig løsning … Les mer