Regneark for enkeltpersonforetak (2016)


Regneark for enkeltpersonforetak (2016)

Dette regnearket er tilpasset enkeltpersonforetak som skal utarbeide regnskap for regnskapsåret 2016.

Regnearket har en enkel oppbygning, men likevel potensiale til å bli en fullverdig løsning for deg i ditt regnskapsarbeid hvis du bruker det riktig. Registrerer du bilag løpende har du hele tiden følgende oppdaterte rapporter:

 • Resultatregnskap
 • Balanserapport
 • Saldobalanse
 • Skattemelding for merverdiavgift

Ved hjelp av et praktisk oversiktsbilde kan du også følge med på:

 • Bankinnskudd
 • Leverandørgjeld
 • Kundefordringer
 • Skyldig/til gode merverdiavgift
 • Estimert skatt

Av øvrige funksjoner kan nevnes:

 • Kontroll for feilregistreringer (teknisk)
 • Opp til 600 bilagTilpasset mva-rapportering for 2016
 • Ekstra arkfaner for nye kontoer, inkludert Næringsrapport Skatt

Brukerveiledning på pdf

Regnearket kommer med en detaljert brukerveiledning på pdf, som går igjennom alle arkfanene og hvordan man skal fylle ut disse. Brukerveiledningen inneholder også spørsmål fra andre brukere og tips for mest mulig effektiv bruk av regnearket. Med det burde alle forutsetninger være på plass for at dette regnearket kan bli et nyttig verktøy for deg i ditt regnskapsarbeid.

Kjøp regnearket

Regnearket kommer både i Open Office (.ods) og Excel format (.xls). Brukerveiledningen på pdf. Du vil få lenker til filene tilsendt på din mailadresse når du har foretatt betalingen.

Betalingsalternativer

Jeg bruker betalingsløsning via Paypal for en trygg og sikker betaling.

Sikker Paypal betaling

 

Kjøp regnearket her (pris inkl. mva.)