2016 Versjon – Fullversjon av regnearket ENK600


Regneark fullversjon 2016

Her får du fullversjonen av regnearket ENK<600 Versjon 2016. Kjøp denne dersom du tror du ikke behøver brukerveiledningen men merk deg at du får en bedre pris om du kjøper regneark og brukerveiledning samlet, enn om du kjøper de hver for seg.

Regnearket har en enkel oppbygning, men likevel potensiale til å bli en fullverdig løsning for deg i ditt regnskapsarbeid hvis du bruker det riktig. Registrerer du bilag løpende har du hele tiden følgende oppdaterte rapporter:

 • Resultatregnskap
 • Balanserapport
 • Saldobalanse
 • Skattemelding for merverdiavgift

Ved hjelp av et praktisk oversiktsbilde kan du også følge med på:

 • Bankinnskudd
 • Leverandørgjeld
 • Kundefordringer
 • Skyldig/til gode merverdiavgift
 • Estimert skatt
 • Kontroll for feilregistreringer (teknisk)
 • Opp til 600 bilag
 • Tilpasset mva-rapportering for 2016
 • Ekstra arkfaner for nye kontoer, inkludert Næringsrapport Skatt

Regnearket kommer både i Open Office og Excel format. Jeg bruker betalingsløsning via Paypal for en trygg og sikker betaling.

Sikker Paypal betaling