Brukerveiledning for aksjeselskap og enkeltpersonforetak: Tillegg

I tillegg til hovedarkfanene du vil bruke mest i ditt regnskapsarbeid, inneholder regnearket også noen tilleggsarkfaner som man kan bruke ved behov. Her er litt info om de fire arkfanene helt til høyre, samt diverse annen info.

Eksempelfaktura

Regnearket inneholder en eksempelfaktura for å vise hvordan denne kan se ut. Vær imidlertid oppmerksom på krav til fakturering, og at dersom man skal fakturere i Excel så må man printe fakturaene ut på forhåndsnummererte blanketter.

XCELLO er mao. ikke et gyldig fakturaprogram i seg selv.

Standardkontoer

Regnearket inneholder til slutt to ulike arkfaner for kontoer. Den ene er standardkontoer hentet fra Næringsrapport Skatt, som er den enkleste måten for små virksomheter å rapportere næringsinntekt til Skatteetaten på. Hvis du har tenkt til å bruke denne, kan det være en god ide å hente kontoene dine derfra, slik at disse vil være de samme i regnearket som de du skal rapportere med.

Den andre er standardkontoer hentet fra Norsk Standard Kontoplan, en liste som er litt mer omfattende, men som også samsvarer greit med kontoer for rapportering av næringsinntekt dersom du rapporterer med næringsoppgave. Disse arkfanene er inkludert for å gjøre det enklere å velge kontoer. Husk at kontoene er forslag som du kan benytte deg av, men at du i prinsippet kan velge de kontoene du selv ønsker så lenge du har den kontrollen du behøver på dine inntekter og kostnader.

Notater

Regnearket inneholder en arkfane for notater, som kan brukes nøyaktig slik man selv måtte foretrekke. Her vil det for eksempel være mulig å hente tall fra andre arkfaner for å lage sine egne rapporter. Her kan man også lage oversikter over det man måtte ha behov for, som for eksempel kunder eller leverandører, timelister eller lignende.

Notatfelt i de ulike arkfanene

De ulike arkfanene har også et notatfelt på høyre side, som man kan bruke dersom man har behov for det.

Om forhåndsutfylte felter/eksempler

Regnearket har en del forhåndsutfylte felter, som er lagt inn for å vise hvordan det fungerer i praksis. Ta gjerne en titt på disse før du starter, fordi det kan være nyttige eksempler som hjelper deg å skjønne hvordan regnearket fungerer. I disse eksemplene har jeg forsøkt å vise litt forskjellige typer føringer. Teksten i registreringen forklarer hva det gjelder.

Her kan du se hvordan du skal registrere alle de vanligste bilagene, som utgående og inngående faktura og bankbetalinger. Jeg har også lagt inn andre ulike vanlige posteringer, slik avskrivninger, økning i varelager, og privat bruk av elektronisk kommunikasjon.

Disse feltene er imidlertid ikke noe du skal ha med deg i ditt regnskap, derfor må du slette eksempelregistreringene før du starter. 

Sletting av forhåndsutfylte felter

Du finner de forhåndsutfylte feltene i INNTEKTER arkfanen (registreringer), i KOSTNADER-arkfanen (registreringer), i DIVERSE-arkfanen(registreringer) og i BALANSE-arkfanen (inngående balanse og registreringer).