Brukerveiledning for aksjeselskap og enkeltpersonforetak: Oversikt

OVERSIKT er den første arkfanen og et naturlig startpunkt for regnearket. Her er det ikke så mye å fylle ut, men det er et fint sted å returnere til underveis for å følge med på nøkkeltall, spesielt om du registrerer bilag løpende gjennom året. 

Fyll ut faste opplysninger

Firmanavn, organisasjonsnummer er det første du fyller ut i regnearket og det eneste du skal registrere i denne arkfanen. For å gjøre dette skriver du ganske enkelt over det som allerede står i de grønne eksempelfeltene.

Oversiktsbilde Aksjeselskap

Informasjonen du fyller ut her vil brukes i resten av regnearket og gjør at du vil se firmanavn og i din daglige bruk av regnearket og på rapportene.

Posteringskontrollen

Arkfanen inneholder en posteringskontroll som er en teknisk kontroll av regnskapet så langt, hentet fra de ulike arkfanene. Jeg kommer nærmere tilbake til hvordan denne kontrollsummen fungerer inne i hver enkelt arkfane, men kort sagt kontrollerer den at du registrerer like mye debet som kredit.

Du vil selvfølgelig se meldingen:

«Full kontroll så langt! :)»

Men hvis det er noe feil, får du opp denne:

«Hmmm. Noe er feil. :(»

Resultat og utdrag fra balansetallene

Oversiktsbildet inneholder også en løpende oppdatert oversikt over ulike nøkkeltall. Dette er tall som genereres ut fra det er lagt inn i regnearket så langt.

Her finner du summen av inntekter og kostnader, som gir resultat slik at du kan følge med på om du går med overskudd eller underskudd.Her finner du også en del balansetall som kan være nyttige å følge med på underveis, som for eksempel bankinnskudd og skyldig mva eller leverandørgjeld, samt kundefordringer. Du finner også en utregning av estimert skyldig skatt, som ganske enkelt er en beregning av 23% av overskuddet (2018). Har du mer kompliserte skatteforhold må du selv regne ut dette.

Hva mener jeg med løpende oppdatert?

Når jeg skriver «løpende oppdatert» og å «registrere bilag løpende gjennom året», mener jeg at du gjør regnskapet ditt etterhvert som du har aktivitet og ikke samler opp alt til slutten av året.

Hvis du for eksempel registrerer alle bilag for januar den 31. januar, inkludert balansebilag (som for eksempel bankbetalinger), så vil du ha regnskapstall som er løpende eller «live» oppdatert. Det er da resultat og balanse-tallene i OVERSIKT-arkfanen kommer til sin rett. Da kan du også jevnlig sjekke at bankinnskudd i regnearket stemmer med det som står på kontoutskriften fra banken, noe som er enklere for deg enn om du bare sjekker på slutten av året.