Brukerveiledning for aksjeselskap og enkeltpersonforetak: MVA-rapport

Denne arkfanen er bare for de som er mva-registrert. Den summerer alt som er registrert med merverdiavgift i regnearket og genererer Skattemelding for merverdiavgift.

Skattemelding for merverdiavgift

Slik viser skattemelding for merverdiavgift:

 

Skattemeldingen fylles ut av seg selv basert på dine registreringer og totalt registrert mva vises i “Total” kolonnen.

Årlig rapportering av merverdiavgift

Rapporterer du merverdiavgift årlig, vil totalsummen av merverdiavgift være det som skal rapporteres, i dette tilfellet totalt kr. 34.503 å betale for regnskapsåret. Øvrig avstemming av merverdiavgift vil ikke være nødvendig.

Terminvis rapportering av merverdiavgift

Dersom du rapporterer mva terminvis (tomånedlig) vil du kunne ha god nytte av oppsettet i denne arkfanen for å kontrollere at du sender inn riktig beløp hver termin. Ved utfylling av oppgavene du sender inn i denne arkfanen vil du hele tiden ha kontroll på oppgaven som skal sendes inn for neste termin.

Eksempel – terminvis utfylling

Se eksempelbildet (over). La oss si at datoen er 30.04 og at du dermed har registrert regnskapet for fire måneder, som vil si to mva-terminer. MVA-melding for 1. termin (januar og februar) er allerede sendt inn, og nå skal du fylle ut for 2. termin (mars – april).

«Total» kolonnen viser hvor mye merverdiavgift som er beregnet på de ulike postene, basert på alt som er registrert i regnearket ditt pr. 30.04. Du har allerede rapportert mva for 1. termin (januar – februar), noe du gjorde basert på registreringene pr. 28. februar. Tallene for 1. termin er lagt inn i kolonnen merket «1.termin». Du betalte 16.690 kroner i mva for 1. termin.

Dermed vil vi nå ha tallene som skal rapporteres for 2. termin (mars-april) i «Ikke sendt» kolonnen. Ved å rapportere disse i Altinn og registrere de i kolonnen for «2. termin» i regnearket, er du ferdig med mva-meldingen for 2. termin. Du skal betale 17.813 kroner i mva for 2. termin.

Denne arkfanen er delt opp i 6. terminer. For at en fremgangsmåte beskrevet over skal fungere må man registrere bilag løpende og terminvis. Man må også registrere innsendte terminer i kolonnen for dette i regnearket.