Brukerveiledning for aksjeselskap og enkeltpersonforetak: MVA-rapport

Denne arkfanen er bare for de som er mva-registrert. Den summerer alt som er registrert med merverdiavgift i regnearket og genererer en mva-oppgave for deg. Fra og med 2017 heter det forresten ikke mva-oppgave lenger, men Skattemelding for merverdiavgift.

 

Utfylling av mva-meldingen

Skattemeldingen fylles ut av seg selv basert på dine registreringer, men du må selv fylle ut hva du rapporterer pr. termin (dersom du har terminvis mva-rapportering) for at oppsettet i denne arkfanen skal fungere, da vil du neste termin vite hvor mye som gjenstår å rapportere.

 

Rapporterer du merverdiavgift årlig, vil ikke den terminvise registreringen være nødvendig. Da vil totalsummen være det samme som du skal rapportere i mva-oppgaven.

 

Eksempel – terminvis utfylling

Se eksempelbildet (over). La oss si at datoen er 30.04 og at du dermed har registrert regnskapet for fire måneder, som vil si to mva-terminer. MVA-melding for 1. termin (januar og februar) er allerede sendt inn, og nå skal du fylle ut for 2. termin (mars – april).

«Total» kolonnen viser hvor mye merverdiavgift som er beregnet på de ulike postene, basert på alt som er registrert i regnearket ditt pr. 30.04. Du har allerede rapportert mva for 1. termin (januar – februar), noe du gjorde basert på registreringene pr. 28. februar. Tallene for 1. termin er lagt inn i kolonnen merket «1.termin». Du betalte 16.690 kroner i mva for 1. termin.

Dermed vil vi nå ha tallene som skal rapporteres for 2. termin (mars-april) i «Ikke sendt» kolonnen. Ved å rapportere disse i Altinn og registrere de i kolonnen for «2. termin» i regnearket, er du ferdig med mva-meldingen for 2. termin. Du skal betale 17.813 kroner i mva for 2. termin.

Denne arkfanen er delt opp i 6. terminer. For at en fremgangsmåte beskrevet over skal fungere må man registrere bilag løpende og terminvis. Man må også registrere innsendte terminer i kolonnen for dette i regnearket.

 

 

Sidemeny brukerveiledningen

INNLEDNING – INNHOLD – OVERSIKT – INNTEKTER – KOSTNADER – BALANSE – DIVERSE – RAPPORTER – MVA – TILLEGG – IMPORT MVA