Brukerveiledning for aksjeselskap og enkeltpersonforetak: Kostnader

KOSTNADER-arkfanen er bygd opp på samme måten som inntekter, med en summering øverst og en kontrollsummering i grått under. Beløpene som viser her kommer fra registreringen av kostnader som gjøres lenger nede i denne arkfanen. Registrering av kostnader er sannsynligvis det du kommer til å bruke mest tid på i regnearket.

 

Summering av kostnader

Som i inntekter arkfanen er summeringen av kostnader i denne arkfanen sortert etter konto, men det er likevel en vesentlig forskjell her. For der hvor (de fleste) inntektskontoene er låst og ikke kan endres, har du anledning til å endre kostnadskontoene til det du måtte ønske, basert på hva du har bruk for i din virksomhet.

Det er gjort plass til totalt 15 ulike typer kostnadskontoene og kontoene du ser er vanlige kostnadskontoer som vil passe for noen, men ikke for alle typer virksomheter. Om du for eksempel ikke har varekostnad, kan du endre denne til noe annet, det er heller ikke sikkert du leier lokaler eller har avskrivninger, og har du ikke lønnsutbatalinger, kan du frigjøre alle disse kontoen til noe annet.

 

Trenger du nye kostnadskontoer?

Flaks for deg at alle feltene er grønne og du kan endre disse kontoene til akkurat de kontoen din virksomhet har bruk for! Endringene gjøres direkte i dette bildet, ved å skrive over innholdet som står der fra før. Men husk at dette er det eneste stedet hvor du skal/kan endre kostnadskontoer. Endrer du kontoene her vil endringene vise også andre steder i regnearket.

 

Kontroll og spesifikasjon av gjeld/utbetalinger

Nedenfor kostnadene finner du et grått felt som ikke kan endres. Dette feltet kjenner du igjen fra INNTEKTER-arkfanen. Feltet viser hvilken type kostnad det er snakk om (kontant, bank, faktura, privat), samt en kontrollsummering av disse mot registrerte tall. Her finner du også mva registreringer for perioden, som viser hvor mye mva du har betalt av de registrerte kostnadene.

Kontrollsummen skal, som sist være 0. Så lenge kontrollsummen går i null er alt vel, men skulle du få en feil her er det kanskje ikke så lett å vite hva man skal gjøre. En vanlig årsak til feil her vil være dersom du har registrert en kostnad på en konto som ikke finnes i kontoversikten. Skulle man for eksempel ha registrert en kostnad på konto 8999 i dette tilfellet, så vil denne ikke komme med på summeringen over, fordi konto 8999 ikke eksisterer. Husk på dette når du tilpasser kontoene.

 

Registrering av kostnader

Registrering av kostnader gjøres i registreringsbildet du finner ved å scrolle deg ned. Dersom du ser nærmere på posteringene 1-10 (eksempelposteringer), så vil du skjønne litt mer hvordan registrering av kostnader fungerer.

 

 

I forhold til INNTEKTER-arkfanen har du to nye TYPER bilag, hvor den viktigste endringen er “Privat”, som er ment for tilfeller hvor du privat legger ut for kostnader for virksomheten, bruker du denne typen bilag vil dette summere seg på konto 2915 Gjeld til eier i balansen (konto 2079-Privatuttak for enkeltpersonforetak). Forøvrig har du de samme TYPER som ved Inntekter, nemlig Kontant, Bank og Faktura. Disse registrerer seg selv i balansen på samme måte som ved inntekter, bare med motsatt fortegn (feks. penger ut av bank i stedet for penger inn i bank ved bruk av “Bank” og mot leverandørgjeld istedenfor kundefordringer ved bruk av “Faktura”). TYPEN “Toll” vil ikke gjelde for alle, den kan du lese mer om i seksjonen for import-mva.

 

Mva registrert?

I registrering av kostnader har du mva koder for de ulike mva-satsene.

 

En enda viktigere forskjell er at du har et felt for mva-koder her, noe du ikke har på inntekter hvor mva er knyttet direkte til hver enkelt konto. Når du registrerer kostnader må du selv angi mva kodene på hvert enkelt bilag. Det er disse som styrer hvor mye mva som beregnes av hver enkelt registrering. Som før, skal du også her registrere bruttobeløpet, det vil si at dersom du har kjøpt «diverse kontorting» for 3400 kroner inkludert 25 % mva, så registrerer du 3400 i beløpskolonnen med mva kode 1, regnearket tar seg av mva-beløp og nettokostnad, slik du ser i eksempelposteringen bilag nummer 3.

 

Ikke mva registrert?

Flaks for deg! Da skal du bare la mva-feltet stå tomt eller bruke mva kode 0.

Les mer om mva-reglene for import av varer og tjenester her.

 

 

 

Sidemeny brukerveiledningen

INNLEDNING – INNHOLD – OVERSIKT – INNTEKTER – KOSTNADER – BALANSE – DIVERSE – RAPPORTER – MVA – TILLEGG – IMPORT MVA