Brukerveiledning for aksjeselskap og enkeltpersonforetak: Innhold og struktur

BRUKERVEILEDNING FOR AKSJESELSKAP OG ENKELTPERSONFORETAK

 

 

Innhold

Regnearket er bygget opp av 11 forskjellige arkfaner, som jeg vil gå nærmere igjennom i denne brukerveiledningen:

 

1. OVERSIKT
2. INNTEKTER
3. KOSTNADER
4. DIVERSE
5. BALANSE
6. RAPPORTER
7. MVA
8. Eksempelfaktura
9. NR Skatt konto
10. NS Konto
11. Notater

 

Tips! Høyreklikk og “åpne i ny tab” når du bruker menyen over, så kan du beholde denne siden for oversiktlig navigering i brukerveiledningen.

 

Jeg kommer til å gå detaljert igjennom hver arkfane og hvordan disse henger sammen i denne brukerveiledningen, men først bør du kjenne til tanken bak strukturen på regnearket.

 

Struktur

Hensikten er at du skal kunne dele opp regnskapsarbeidet i kategorier, slik at du bare har en ting å forholde deg til om gangen. I OVERSIKT arkfanen skal du ikke fylle ut annet enn firmanavnet ditt og organisasjonsnummer. Det meste av regnskapsarbeidet gjøres i de to neste arkfanene, du registrerer INNTEKTER i arkfanen for inntekter og KOSTNADER i arkfanen for kostnader. DIVERSE-arkfanen kan brukes til spesielle posteringer slik som avskrivninger, lønn eller periodiseringer. Øvrige posteringer, slik som innbetalinger og utbetalinger, gjøres i BALANSE-arkfanen.

Regnearket har også en arkfane for enkle RAPPORTER, som kan være en nyttig hjelp når du skal fylle ut selvangivelsen/næringsoppgaven. For den som har MVA inneholder regnearket en funksjon som hjelper deg å fylle ut riktig MVA oppgave, samt å avstemme hvor mye mva som har blitt rapportert. EKSEMPELFAKTURA er et tillegg som viser hvordan en standard faktura kan se ut. NR Skatt konto og NS Konto er kontplan hentet fra henholdsvis Skattemeldingen for næringsdrivende og Norsk Standard Kontoplan. Disse er ment å være en hjelp for deg til å lage din egen kontoplan. Til slutt har jeg inkludert en arkfane for notater, slik at du kan lage egne rapporter eller gjøre utregninger etter behov.

 

Antall bilag

Regnearket har totalt 2 000 bilagslinjer, hvorav 500 linjer på hver av arkfanene INNTEKTER, KOSTNADER, DIVERSE og BALANSE. Jeg håper og tror dette vil dekke de flestes behov. Den som er flink til å regne vil kanskje allerede nå reagere på det kan registreres mer enn 600 bilag i regnearket, men dette er på grunn av fleksibilitet. Hvilken type bilag man har flest av, kommer an på hvordan virksomheten drives og dessuten er det også slik at noen bilag kan gå over flere linjer, samt at mva-rapportering i visse tilfeller krever registrering av tollskjemaer som ikke nødvendigvis teller som et bilag i renskapet. Vilkår for å føre regnskap i regneark er fremdeles at man ikke har flere enn 600 bilag i løpet av året.

 

Navigering i regnearket

Du navigerer deg rundt i regnearket ved bruk av arkfane-navigeringen nederst i regnearket. Her ser du hvordan denne navigeringen ser ut i Open Office versjonen av regnearket (Excel versjonen vil vise tilsvarende).

 

Forskjellen på ENK og AS

Denne online brukerveiledningen gjelder både ENK og AS, fordi de aller fleste funksjoner vil være de samme. Skjermbildene som vises er gjennomgånde for AS, men der hvor det er behov for det har jeg tatt med ekstra skjermbilde fra ENK. Det er hovedsaklig når man kommer til balansen og årsavslutning at det er enkelte forskjeller.

 

 

Da er det egentlig bare å sette i gang. Lykke til!

 

 

Sidemeny brukerveiledningen

INNLEDNINGINNHOLDOVERSIKT – INNTEKTERKOSTNADERBALANSE – DIVERSERAPPORTERMVATILLEGGIMPORT MVA