Brukerveiledning for aksjeselskap og enkeltpersonforetak: Import – MVA

Detaljert forklaring:

Import-MVA

 

 I 2017 kom det nye regler for rapportering av mva-på varer og tjenester fra utlandet. Har du ikke import av varer eller tjenester behøver du ikke å sette deg inn i dette. Om du har har det, er det sannsynligvis nok å lære seg den ene varianten du har i din virksomhet.

Hvem gjelder dette?

Siden de nye mva-kodene bare gjelder de som kjøper varer og tjenester fra utlandet, er dette tatt med på en egen side i brukerveiledningen. Det er også grunnen til at disse feltene er plassert til høyre i KOSTNADER-arkfanen i regnearket, slik at virksomheter uten denne typen mva, skal slippe å se mye informasjon om noe de ikke har bruk for.

Dette gjelder deg som kjøper varer fra utlandet, enten ved import av fysiske varer, eller kjøper online tjenester fra utenlandsk tilbyder. Det siste vil være aktuelt for noen, da disse tjenestene blir mer og mer vanlige.

De nye mva-kodene

Dette bildet (over) viser de nye mva-kodene som kom ved endringene i mva-rapporteringen i 2017 (rosa felt). Siden alle de nye kodene ved første øyekast kan virke overveldende, er det viktig å huske at sannsynligvis vil bare en eller to av disse være aktuelle for deg. Jeg har gulet ut de to mest vanlige variantene (over). Men jeg har likevel inkludert en eksempelposteringe på hver enkelt i regnearket, slik at alle varianter er testet og forklart. Her ser du eksempelposteringene i regnearket, som tilsvarer de ulike forklaringene listet over (U1 – (12):

 

 

Siden dette ved første øyekast kan virke litt overveldende, er det viktig å huske på at det sannsynligvis bare er en eller to av disse kodene som vil gjelde for deg. Hvilke er avhengig av hva slags transaksjoner du har fra utlandet. Her forklarer jeg de to mest vanlige:

Varekjøp fra utlandet (fysisk import) med 25% beregning og 25% fradrag (U1 og U2):

Importerer du varer fra utlandet som du selger videre, bruker du sannsynligvis denne varianten. La oss si at du kjøper inn varer fra USA som sendes i posten. Fakturaen er på 6000 kroner (ferdig omregnet til norske kroner). Du registrerer først fakturaen som varekjøp med mva-kode 21 (postering U1). Denne registreringen medfører en kostnad på 6000 kroner på din varekjøp konto i regnskapet, men ingen mva-beregning. Med nye mva-regler skjer nemlig mva-beregningen først når du mottar tolldeklarasjonen og får en tollverdi på varekjøpet. Tollverdien kan avvike litt fra beløpet for varekjøpet hvis Tolletaten bruker en annen omregningskurs enn du gjorde, de kan også legge til frakt, emballasje, etc. I vårt eksempel blir tollverdien 6200 kroner, som du registrerer på konto 9999 med mva kode 81 (postering U2). Denne registreringen medfører kun mva-beregning og ingen kostnad i regnskapet, det er derfor vi bruker konto 9999, som er en «dummy konto» som kun er laget for den nye mva-rapporten. Mva kode 81 beregner 25% på innførsel av varer, samt 25% fradrag for innførels-mva. I netto mva-kostnad går du i null.

Kjøp av tjenester fra utlandet (fjernleverbare) med 25% beregning og 25% fradrag (U5):

Dette er hvis du kjøper tjenester (fortrinnsvis online) hvor det skal beregnes innførsels-mva og du har fradrag for mva-kostnaden. Det er et kjøp med såkalt omvendt avgiftsplikt. Det kan være alle mulige typer abbonementer online, som lagringstjenester, programvare, databaser, medlemsskap etc. Det kan også være kjøp av tjenester fra en utenlandsk konsulent. I eksempelet har vi leid inn en fyr fra Ungarn til å jobbe med websiden vår, vi kostnadsfører dette (ferdig omregnet til NOK) med 4800 kroner og mva-kode 86 (postering U5). Denne koden beregner 25% mva for kjøp med omvendt avgiftsplikt og samme beløp i fradragsberettiget inngående avgift. Som i varekjøp eksempelet over, går vi også her i null med tanke på mva-kostnad.

Legg merke til at man ved registrering av denne typen mva (innførsel), registrerer nettobeløp, så kommer mva-beløpet i tillegg. I motsetning til registrering av ordinær mva, hvor man registrerer bruttobeløp, så trekkes mva-beløpet bort og man får nettobeløp (kostnad).

Andre varianter

Det var de to mest vanlige variantene. I enkelte tilfeller kan det være at du har plikt til å beregne mva for innførselen av varen eller tjenesten, men ikke har mva-fradrag for kostnaden, eller at du har 15% mva og ikke 25%. Jeg vil anbefale å sette seg inn i det som kan være aktuelt for deg, for eksempel ved å lese mer om dette her.

Ekstra mva-kostnad til fordeling må fylles ut dersom du beregner innførsels-mva som du ikke har fradrag for. Det vil ikke være tilfelle for mange, men for de dette er aktuelt for medfører det en ekstra «kostnad» som du må velge en kostnadskonto for. I eksempelet er det brukt konto 4005 Varekjøp.

Synes du de nye mva-reglene virker kompliserte?

Ikke la deg forvirre av alle variantene jeg har inkludert i regnearket, men konsentrer deg om den eller de mva-kodene som gjelder for deg og sett deg inn i hvordan du skal registrere denne. Regnarket genererer mva-rapporten for deg slik at du slipper å lære deg hvordan alt henger sammen.