Brukerveiledning for aksjeselskap og enkeltpersonforetak: Diverse

DIVERSE-arkfanen er laget for registreringer man ikke kan gjøre i de andre arkfanene, og vil ofte være litt mer avanserte posteringer, som feks. avskrivninger og lønnsutbetaling, eller andre registreringer på tvers av arkfaner. 

Oversikt over alle kontoer

I denne arkfanen finner man en oversikt over alle kontoene i regnearket:

Oversikten i denne arkfanen viser alle kontoene fordi man her kan gjøre registreringer på alle kontoer i regnearket, også registreringer som går over flere arkfaner. Kontoene er sortert etter arfkane og viser kontoer fra balanse og inntekter til venstre, og kontoer fra kostnader og diverse til høyre. Diverse-kontoene er unike for denne arkfanene og registreringer på disse kan ikke gjøres andre steder.

Merk at arkfanen kun summerer tall fra registreringene gjort i denne arkfanen, den skal med andre ord vise null dersom man ikke bruker DIVERSE-arkfanen.

Det er ikke alle som vil ha bruk for denne arkfanen i det hele tatt, mens noen kanskje vil bruke den i enkelte tilfeller. Om du ikke tror du kommer til å bruke arkfanen er det bare å slette eksempelposteringene og konsentrere seg om de andre arkfanene.

Registreringer i DIVERSE-arfkanen

Som du ser av registreringene (under), så kan man i denne arkfanen gjøre en litt annen type registreringer enn i de andre arkfanene, fordi man kan registrere på kontoer fra flere arkfaner. Dette kan være nyttig for eksempel ved avskrivninger, renteinntekter fra bank eller lønnsutbetaling.

Man kan ikke gjøre mva-registreringer i denne arkfanen.

 

Legg også merke til at jeg har endret bilagsnummer på de posteringene som går over flere linjer, slik at samme postering får samme bilagsnummer. Dette har jeg endret tilbake til normalen i regnearket slik at den som sletter disse posteringene ikke skal bli forvirret. Du endrer bilagsnummer ganske enkelt med å skrive over i cellen for dette, og neste vil endre seg automatisk under.