Brukerveiledning for aksjeselskap og enkeltpersonforetak: Diverse

 

DIVERSE-arkfanen er laget for litt mer avanserte posteringer enn de man greier seg med i INNTEKTER og KOSTNADER. Det kan være posteringer som går over flere linjer, eller som skal registreres både under kostnader og i en av balansekontoene.

 

Det er ikke alle som vil ha bruk for denne arkfanen i det hele tatt, mens noen kanskje vil bruke den i enkelte tilfeller. Muligheten er der også for å gjøre mesteparten av føringene her, dersom en skulle foretrekke det.

 

Siden denne arkfanen ikke vil gjelde for alle, er det fullt mulig å klikke seg direkte videre til BALANSE-arkfanen allerede nå. For mange virksomheter vil alt man skal gjøre i denne arkfanen være å scrolle seg ned og slette eksempelposteringene. For de andre er det bare å fortsette å lese. 🙂

 

 

Oversikt og redigering av kontoer

Som du ser av oversiktsbildet for DIVERSE-arkfanen (over), så viser alle kontoene her. De er hentet fra de øvrige arkfanene kan derfor ikke redigeres. Av de såkalte “DIVERSE”-kontoene, så kan du endre på enkelte av disse, dersom du skulle ha behov for det, men dette er begrenset til fire stykker.

Kontoene fra alle arkfanene viser her fordi man i denne arkfanen har muligheten til å gjøre registreringer på tvers av arkfaner, noe du vil se av eksemplene under. Merk at man i denne arkfanen kun ser summen av de posteringene som gjøres i denne arkfanen. Det vil si at en konto kan ha null i saldo her, selv om det er gjort registreringer på den i en annen arkfane. For å se totalsummen på alle kontoer må man gå til RAPPORTER-arkfanen.

 

Man kan ikke gjøre mva-registreringer i denne arkfanen.

 

 

Registreringer i DIVERSE-arfkanen

 

Som du ser av registreringene (under), så kan man i denne arkfanen gjøre en litt annen type registreringer enn i de andre arkfanene, fordi man kan registrere på kontoer fra flere arkfaner. Dette kan være nyttig for eksempel ved avskrivninger, renteinntekter fra bank eller lønnsutbetaling.

Under ser du også en boks med en forklaring til eksempelposteringene, så slipper jeg å skrive mer om de her. En slik boks finnes i alle arkfaner og kan etter at man har lest eksempelposteringene brukes som notatfelt.

 

 

Legg også merke til at jeg har endret bilagsnummer på de posteringene som går over flere linjer, slik at samme postering får samme bilagsnummer. Dette har jeg endret tilbake til normalen i regnearket slik at den som sletter disse posteringene ikke skal bli forvirret. Du endrer bilagsnummer ganske enkelt med å skrive over i cellen for dette, og neste vil endre seg automatisk under.

 

 

Sidemeny brukerveiledningen

INNLEDNING – INNHOLD – OVERSIKT – INNTEKTER – KOSTNADER – BALANSE – DIVERSE – RAPPORTER – MVA – TILLEGG – IMPORT MVA