Brev tilgjengelig i Altinn

Brev i AltinnHvis du får varsel om et brev tilgjengelig i Altinn kan det lønne seg å sjekke hva det gjelder med det samme, for det kan vise seg å bli veldig dyrt å la være.

Brevet kan inneholde en purring på noe du har glemt å levere og staten purrer ikke slik en leverandør er pliktig å gjøre, men etter egne regler.

Hvem purrer gjennom Altinn?

Når jeg skriver staten så mener jeg en av disse:

  • Skatteetaten som skal ha skattemelding, aksjonærregisteroppgave og mva-meldinger og krever inn skatt og merverdiavgift
  • Kemneren som skal ha a-meldinger og krever inn forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
  • Brønnøysundregisteret som skal ha årsregnskap

Felles for disse er at rapporteringen skjer via Altinn og at de verken er din kunde eller leverandør.

Dette er statlige instutisjoner som alle virksomheter må forholde seg til på lik linje.

Det er ditt ansvar å rapportere

Den dagen du opprettet din bedrift og fikk et organisasjonsnummer inngikk du en avtale med staten, som forplikter deg til å rapportere det som kreves til angitte frister. Her er det ikke rom for “kjære mor” eller individuelle vurderinger, og plikten er hjemlet i lovverket.

Det er ditt ansvar å levere rapporter i tide, og staten har null interesse av å “bevare et godt kundeforhold”.

Men hva om du skulle glemme en tidsfrist?

Slik purrer staten via Altinn

Du får ikke en tydelig påminnelse og (eventuelt) påfølgende inkassovarsel, utvetydig merket “Inkassovarsel”, slik man gjerne får fra en leverandør (etter fremgangsmåten du kan lese mer om her). Staten sender deg en nøytral mail som ser omtrent slik ut:

Emne: Brev tilgjengelig i Altinn

Brev til Eksempelselskap AS er tilgjengelig. Logg inn i Altinn for å se innholdet.

Med hilsen Skatteetaten 

Og dermed feiler de allerede med første varsel, for det er ingenting som tilsier at dette er et viktig varsel om dagsbøter. En tilsvarende mail kan du få et par ganger til. Og etter 14 dager endres ordlyden noe, slik at mailen ser omtrent slik ut:

Emne: Viktig brev tilgjengelig i Altinn

Viktig brev til Eksempelselskap AS er tilgjengelig. Logg inn i Altinn for å se innholdet.

Med hilsen Skatteetaten 

Her har altså brevet blitt “viktig” men fremdeles uten hint om hva dette gjelder. Og nå burde man naturligvis skjønt tegningen, og logget seg inn på Altinn for å sjekke, men dersom du fremdeles ikke reagerer har du et problem.

For nå begynner dagsbøtene å rulle uten at du vet om det.

Varsel og vedtak om tvangsmulkt

Dersom du åpner brevet i Altinn er innholdet tydelig nok, og det fremgår klart hva som mangler og konsekvensene av å ikke levere.

Hadde de bare kopiert innholdet i selve brevet inn i mailen ville man unngått mange misforståelser.

Slik ser et varsel og vedtak om tvangsmulkt for manglende levering av Aksjonærregisteroppgaven ut (kopiert fra et reellt brev – anonymisert – datert 04.02.2019):

——-

“Varsel og vedtak om tvangsmulkt for Aksjonærregisteroppgaven 2019

Dette er et varsel og vedtak om tvangsmulkt fordi vi ikke har mottatt Aksjonærregisteroppgaven for siste inntektsår. Fristen for å levere oppgaven(e) var 31.01.2020.

Vedtak: Dere må betale tvangsmulkt hvis dere ikke leverer

Skatteetaten har besluttet å ilegge EKSEMPELSELSKAP AS en daglig løpende tvangsmulkt frem til dere leverer opplysningene. Mulkten utgjør kr 1 172,00 per dag. Samlet tvangsmulkt kan ikke overstige kr 58 600,00. Mulkten løper fra 17.02.2020.

Hva må dere gjøre for å unngå tvangsmulkt?

Selv om vi har vedtatt å ilegge tvangsmulkt, vil tvangsmulkten bortfalle hvis dere leverer oppgaven før 17.02.2020. Dersom dere mener at dere ikke har plikt til å levere oppgaven(e), må dere kontakte Skatteetaten snarest. [brevet er forkortet her…..]”

——-

Ovenstående varsel gjelder Aksjonærregisteroppgaven, som er en typisk frist som går i glemmeboken for mange AS. Ofte er jo også dette en oppgave som sendes inn uten endringer – og derfor ikke alltid er så lett å huske (så hvorfor ikke heller innføre en “taus aksept” modell?).

Det er litt voldsomt med inntil 60 000 kroner i bot for å glemme å rapportere at man ikke har kjøpt eller solgt aksjer i løpet av året.

Men det er ikke bare Aksjonærregisteroppgaven som er dyr å glemme, her skriver jeg mer om hvor mye det koster å ikke levere mva-meldingen.

Er tvangsmulktene en melkeku?

Spørsmålet er hvorfor de velger å gjøre det på denne måten, og søk på nettet kan tyde på at inntektene fra denne typen bøter er betydelige.

Ifølge revisorforeningen ble det i 2017 ilagt tvangsbøter på over 1 milliard kroner.

Man skal heller ikke se bort ifra at metoden er effektiv, og at så brutale bøter øker “rapporteringsprosenten” betraktelig.

Når uhellet først er ute – husk at du kan klage

Det er flere grunner til at man glemmer rapporteringsfrister. Kanskje har man et “sovende” aksjeselskap man ikke sjekker innom så ofte. Man kan ha skiftet mailadresse, være på ferie eller være opptatt med personlige forhold.

Uansett hva årsaken er – husk at du kan klage.

Her fra klagebetingelsene i varselet om aksjonærregisteroppgaven nevnt over:

——-

“Dere kan klage på vedtaket
Dere har rett til å klage på vedtaket innen seks uker etter at du mottok dette brevet. Klagen må være skriftlig, ogdere må begrunne hvorfor dere mener at vedtaket er feil. Klagen skal sendes til skattekontoret, via klageskjemaetpå skatteetaten.no/klage underkategorien Tvangsmulkt for aksjonærregisteroppgaven, eller per post. Husk åoppgi vår referanse på klagen.”

——-

Og en del klager innvilges faktisk, spesielt ved følgende begrunnelser/argumentasjon:

  • Dersom man tidligere har vært flink å levere og dette er første “forseelse”.
  • Ekstraordinære personlige forhold.
  • Tekniske problemer med innlogging eller Altinn.
  • Feil avkrysninger eller lignende som fører til at man får purring på skjema man egentlig ikke skal levere.

Så det er bare å prøve, for selv om det kanskje ikke virker sånn, så finner man noen ganger forståelse også hos staten.

Men uansett er det alltid vesentlig mye enklere å levere det du skal i tide.

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar