Beregning av forholdsmessig fradrag for merverdiavgift

MVAMed delt omsetning har du forholdsmessig fradrag for merverdiavgift. Her er alt du behøver å vite for å gjøre det riktig.

Dette gjelder deg som har to eller flere typer inntekter – både innenfor og utenfor mva-loven. Les merverdiavgift for nybegynnere dersom merverdiavgift er nytt for deg.

Omsetning innenfor og utenfor mva-loven

Så hva er egentlig ulike typer inntekter? Kort fortalt har man tre typer:

(1) MVA-pliktig omsetning – innenfor mva-loven

  • Mva-beregning på salg, fradrag for kjøp.
  • Hovedregelen, resten er unntak.

(2) MVA-fritatt omsetning – innenfor mva-loven

  • Ingen mva-beregning på salg, mva-fradrag for kjøp.
  • Eksempler: salg til utlandet, bøker, aviser, tidsskrifter, nyhetstjenester, elbiler, bruktbiler, overdragelse av virksomhet. 

(3) MVA-unntatt omsetning – utenfor mva-loven

  • Verken mva-beregning på salg eller mva-fradrag for kjøp.
  • Eksempler: helse og omsorg, kunst og kultur, undervisning, idrett, med mer.

Disse typene er viktige å skille mellom fordi de styrer hva slags mva-fradrag du har. Her kan du lese mer om ulike typer omsetning.

Dersom du kun har omsetning innenfor mva-loven (1 og 2) har du vanlig (fullt) mva-fradrag for alle kostnader relatert til omsetningen. Har du i tillegg unntatt omsetning (3) må du beregne forholdsmessig mva-fradrag.

Hva er forholdsmessig mva-fradrag?

Forholdsmessig fradrag vil si at du ikke har fradrag for hele mva-beløpet, men for deler av det. Dette gjelder for de kostnader som ikke kan relateres direkte til en type omsetning (fellesanskaffelser).

La oss ta et eksempel:

Fana Fysio AS tilbyr fysioterapi, en tjeneste som er unntatt mva (3). Samtidig selges diverse relaterte helseprodukter som er mva-pliktig omsetning (1).

Fana Fysio AS må derfor skille mellom tre ulike typer mva-fradrag:

  • Ingen mva fradrag for kostnader direkte relatert til fysioterapi-delen, som behandlingslokale, benker, maskiner, utstyr, vask, etc.
  • Fullt mva fradrag for kostnader direkte relatert til salg av helseprodukter, som innkjøp av varer for videresalg, butikk-lokale, evt. kasseapparat, etc.
  • Forholdsmessig mva-fradrag for fellesanskaffelser – kostnader som ikke kan knyttes direkte til en av de to over, som administrative kostnader og utstyr, internett, økonomisystem, regnskap, telefon, etc.

Hvilke typer kostnader som faller inn under den forholdsmessige delen vil avhenge av hvordan driften er lagt opp men hvordan beregner man det?

Beregning av forholdsmessig mva-fradrag

Hovedregelen er at den faktiske bruken av hver enkelt kostnad bestemmer mva-fradraget, dersom man vet dette.

Dersom Fana Fysio AS har separate strøm-målere vil man kunne registrere strømforbruket til fysioterapi-delen uten mva fradrag og strømforbruket til butikk-delen med mva-fradrag.

Men faktisk bruk er ikke alltid like enkelt å vite, dessuten er det flere typer kostnader som ikke lar seg måle direkte på denne måten. Da må man enten gjøre en skjønnsmessig vurdering etter beste evne, eller (som de fleste gjør) benytte seg av en hjelpestørrelse for å beregne forholdsmessig fradrag for fellesanskaffelser.

Hjelpestørrelser kan være arealbruk i bygninger eller omsetningstall.

Og da tenker vi oss at Fana Fysio ikke har separate strøm-målere, men må bruke en hjelpestørrelse:

Forholdsmessig fradrag basert på areal

Dersom Fana Fysio AS har et lokale på 100kvm, hvorav 60 kvadratmeter er butikklokale og 40 kvadratmeter er fysioterapi/behandlingslokale – og man kan skille bruken tydelig – vil en forholdsmessig fordeling basert på areal kunne benyttes.

Det vil si at 60% av strømregningen kan registreres med fradrag for mva, mens 40% må registreres uten fradrag for mva.

Forholdsmessig fradrag basert på omsetning

Dersom Fana Fysio AS ikke kan skille bruken av lokalene tydelig, vil det være mer nærliggende å se på omsetningstall som hjelpestørrelse. Og la oss si det omsettes produkter for 500 000 og fysioterapi-tjenester for 500 000 kroner årlig.

Dette vil si at 50% av strømregningen kan registreres med fradrag for mva, mens resterende 50% registreres uten mva-fradrag.

Egne vurderinger

Omsetningstall er nok den vanligste hjelpestørrelsen for å finne fordelingsnøkkel, men her har man altså ingen fast regel, samtidig som en del skjønn alltid vil være involvert. Man kan også ha flere typer fordelingsnøkler basert på ulike kostnader, som betyr at man må ha god kjennskap til egen drift. Dette krever også sin regnskapsfører da man får et mer komplisert regnskap enn hva som er vanlig, det er derfor viktig å være nøyaktig når man fører regnskapet.

Det er den enkelte kostnad og bruk av denne som bestemmer mva-fradrag, derfor vil ikke alltid en generell fordelingsnøkkel passe. Gjør derfor dine vurderinger og ikke lås deg til en metode, naturligvis innenfor “rimelighetens grenser” for hva nøyaktighet angår. Lykke til!  

Var denne informasjonen nyttig? Del den med noen.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lei av dansende grafer og kolonnediagram?

XCELLO har kun det nødvendige for regnskapet til en liten virksomhet.

Mer info

Legg igjen en kommentar