Kontoplanen

september 5, 2017 0

Alle som har et regnskap må forholde seg til en kontoplan, men selv om norsk standard kontoplan inneholder detaljerte kontoer for nær sagt alle mulige…

Aktivering og avskrivning

desember 16, 2015 0

Reglene rundt aktivering og avskrivning kan virke kompliserte for den som ikke har vært borti dette før. Begrepene er stort sett bare i bruk innenfor regnskap…

Kontoplanen

april 18, 2015 0

En kontoplan er nødvendig og helt vesentlig for alle typer regnskapsarbeid. Kontoplanen er ditt fremste verktøy til å sortere og kategorisere inntekter og utgifter. Å…

Norsk Standard Kontoplan

oktober 2, 2014 0

Norsk Standard Kontoplan (NS 4102) er utviklet av Standard Norge og er en oversikt over kontoer man kan bruke i regsnkapet. Listen er omfattende og…