Norsk Standard Kontoplan

oktober 2, 2014 0

Norsk Standard Kontoplan (NS 4102) er utviklet av Standard Norge og er en oversikt over kontoer man kan bruke i regsnkapet. Listen er omfattende og…

Viktige datoer er hentet fra Skatteetatens skattekalender for næringsdrivende. Oversikten viser frister man må forholde seg til gjennom året, dersom man driver næringsvirksomhet. I hvilken grad…