Om Bitcoin og kryptovaluta

desember 18, 2017 0

Kryptovaluta har eksistert helt siden Bitcoin ble lansert i 2009, men i løpet av 2017 har verdistigningen og oppmerksomheten nådd nye høyder. Mange tror dette…

Dersom du har hjemmekontor kan du få fradrag for dette i regnskapet, men bare dersom kontoret utelukkende brukes til kontor. Har du hjemmekontor i en…

NYE MVA-KODER

november 16, 2016 2

De nye mva-kodene som følger av endringene i mva-rapporteringen fra 2017 kan virke omfattende ved første øyekast. Men også her er det først og fremst…