Dersom du har hjemmekontor kan du få fradrag for dette i regnskapet, men bare dersom kontoret utelukkende brukes til kontor. Har du hjemmekontor i en…

NYE MVA-KODER

november 16, 2016 2

De nye mva-kodene som følger av endringene i mva-rapporteringen fra 2017 kan virke omfattende ved første øyekast. Men også her er det først og fremst…

Airbnb utleie

august 22, 2016 0

Utleietjenesten Airbnb blir stadig mer populær i Norge, da kan det være en fordel å sette seg inn i hvilke regler som gjelder, spesielt dersom…

Sameieregnskap

august 9, 2016 0

Et sameie har litt ulike plikter avhengig av antall seksjoner, men selv de aller minste skal utarbeide regnskap. Det er styret som er ansvarlig for…