Aktivering og avskrivning

desember 16, 2015 0

Reglene rundt aktivering og avskrivning kan virke kompliserte for den som ikke har vært borti dette før. Begrepene er stort sett bare i bruk innenfor regnskap…

Balanse og resultat

juni 12, 2015 0

Et regnskap er delt opp i to deler. Balanseregnskapet viser virksomhetens eiendeler og hvordan disse er finansiert. Resultatregnskapet viser om driften går med overskudd eller underskudd.  …

Kontoplanen

april 18, 2015 0

En kontoplan er nødvendig og helt vesentlig for alle typer regnskapsarbeid. Kontoplanen er ditt fremste verktøy til å sortere og kategorisere inntekter og utgifter. Å…

Rapportér med XML

januar 24, 2015 0

Mange regnskapsssystemer genererer automatisk XML rapporter, men hva gjør du dersom systemet du bruker ikke har denne funksjonen eller om XML rapporten må modifiseres i ettertid?…