Her kan du laste ned et gratis bankavstemmingsskjema i regneark format. Dette er et nyttig verktøy når du ikke får bankkontoen til å stemme med saldoen i regnskapet. Skjemaet er bygget opp for å avdekke feilregistreringer på en systematisk måte. Du legger på forhånd inn saldo i bank og regnskap, deretter beløp etterhvert som du avdekker dem. Regnearket er delt opp i to hovedkategorier, beløp som er medtatt regnskap men ikke bank og beløp som er medtatt bank men ikke regnskap. Under ser du et eksempel på hvordan regnearket kan brukes, hentet fra denne artikkelen om bankavastemming.

Du må registrere din mailadresse for å laste ned skjemaet. Husk å krysse av for hvilken versjon du trenger. Skjemaet finnes både i excel og openoffice.Bankavstemmming Open Office
Bankavstemming Excel

Bankavstemmingsskjema, eksempel:

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *